Groen Gelovig is op 21 oktober in Veenendaal

Rozemarijn van ’t Einde, Evert-Jan Ouweneel, Paul Schenderling en Ruth Valerio zijn de eerste sprekers van GroenGelovig 2023. Het evenement gericht op duurzaamheid vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 oktober in De Basiliek in Veenendaal. Het belangrijkste doel van GroenGelovig is om christenen te inspireren, motiveren en uit te dagen tot een duurzame levensstijl. Initiatiefnemer is Tearfund en A Rocha Nederland is één van de samenwerkende partners.

De roep om te luisteren

Als thema voor 2023 is gekozen voor `De roep om te luisteren’. Projectleider Joost van Dieren: “Met GroenGelovig komen we samen in beweging voor Gods schepping. Dit jaar staan we stil bij hoe God spreekt door de schepping heen. In een tijd waarin we elkaar soms niet meer verstaan, het klimaatalarm steeds luider klinkt en we niet altijd weten wat God van ons vraagt op het gebied van duurzaamheid. Vandaag de dag wordt veel overstemd door onze eigen agenda, de wensen van de samenleving, mediageluiden of politieke stemmen. Tijdens deze editie van GroenGelovig willen we aan de slag gaan met de sleutels om te luisteren. Via lezingen en seminars stimuleren we de bezoekers ook door het bieden van praktische handvatten richting een duurzame(re) levensstijl die recht doet aan mens en natuur. Bezoekers ontdekken welke concrete stappen ze kunnen zetten om thuis, in de kerk en in de leefomgeving het verschil te maken.”

Sprekers vanuit filosofie. economie, activisme en goede doelen 

Op het evenement zullen o.a. Evert-Jan Ouweneel, Ruth Valerio, Paul Schenderling en Rozemarijn van ’t Einde spreken. Evert-Jan Ouweneel is cultuurfilosoof en zal in zijn bijdrage ingaan op de tijd waarin we leven, welke klimaatstemmen er klinken en hoe bepalend deze zijn voor ons doen en denken. Ruth Valerio is milieu- en sociaal activist, theoloog en verbonden aan Tearfund UK. Zij zal spreken over wat God vanuit de Bijbel zegt over zijn schepping. Econoom Paul Schenderling zal spreken over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Theoloog Rozemarijn van ’t Einde is één van de initiatiefnemers van De Klimaatwakers: een actie waarbij dag en nacht wordt gewaakt bij het Catshuis. Tijdens GroenGelovig vertelt zij hoe er gehoor werd gegeven aan haar roep om klimaatrecht.

A Rocha Nederland 

GroenGelovig is een initiatief van Tearfund en A Rocha is één van de deelnemende partners. “God gaf ons de aarde en alles wat daarop leeft om te laten bloeien en groeien tot Zijn eer. Helaas gaat de natuur wereldwijd in een razendsnel tempo achteruit en verliezen we de vele soorten en levens van mensen. Heel de schepping heeft het nodig dat wij in beweging komen en zorg dragen voor alles wat leeft. A Rocha wil als partner van GroenGelovig bijdragen aan deze beweging, waarin we als christenen gestimuleerd worden tot eerlijke en zorgzame levensstijl die bijdraagt aan verandering.”

Andere partners naast A Rocha zijn  Kerk in ActieEvangelische Omroep, Laudato Si Alliantie Nederland, Micha NederlandGroenekerkenCGMVMissie NederlandChristelijke Hogeschool EdeChristenUnie en Hogeschool Viaa.

Tickets kunnen vanaf nu besteld worden via www.groengelovig.nl.

Bijzondere kevers gevonden in Bennekom

A Rocha Bennekom beheert in samenwerking met de gemeente Ede een voormalig defensieterrein (Franse Kamp) waar de natuur zich op verrassende wijze ontwikkelt. Het gebied is beperkt, zo’n vier hectare, maar is veelzijdig als het gaat om flora en fauna. Er zijn twee vijvers (voormalige blusvijvers), ruigteopslag, heide, wat oude bomen en het gebied wordt omgeven door naaldbos. Met andere woorden: een gevarieerd gebied op relatief kleine schaal.

Een op de vier dieren op aarde is een kever

De vrijwilligers van de werkgroep A Rocha Bennekom willen graag alles weten over dit bijzondere stuk natuur. Er is veel moois en bijzonders te vinden en ieder heeft zijn eigen specialiteit. In de zomermaanden is er al onderzoek gedaan naar de nachtvlinders op het terrein. En ook daar waren zeker verrassingen bij! Zo ontstond ook de vraag naar een inventarisatie van de kevers. Geen gemakkelijke vraag, want wetenschappers hebben meer dan 350.000 soorten kevers beschreven. Tot nu toe! Dat betekent dat een op de vier dieren op aarde een kever is. Maar Frank van Nunen, van de insectenwerkgroep Ede-Wageningen, wilde de uitdaging graag aangaan.

Keverzoeker en keverkenner met paraplu

Frank van Nunen met keverval

Frank is keverzoeker en keverkenner (coleopteroloog). In het afgelopen jaar was hij eenmaal per maand te vinden in het gebied van de Franse Kamp. Soms gewapend met een schepnet, soms met een omgekeerde paraplu of met andere attributen. Zo kon hij diverse inventarisatietechnieken inzetten om te bepalen hoeveel keversoorten er op het terrein voorkomen. In de zomer gebruikte hij vooral het sleepnet omdat veel insecten dan actief zijn en gemakkelijk te vangen zijn. De omgekeerde paraplu (een zogenaamd klopscherm) werd onder een tak gehouden en als er op de boom getikt werd, vielen er al heel veel soorten naar beneden. Ook maakte hij gebruik van bodemvallen, de zogenaamde potvallen. Dit zijn ingegraven bekers met een afdakje erboven tegen regen en bladval. Op deze wijze worden vooral de levende kevers die op de bodem rondlopen geïnventariseerd. In de zomermaanden nam Frank ook regelmatig een telescoophengel mee zodat hij makkelijk een flesval in de boom kon bevestigen. De flesval werd gevuld met een lokstof, zoals wijn, bier of gistend fruit. Zo kreeg hij een goed beeld van de levende kevers in de bomen. In het voorjaar en in de wintermaanden werd vooral bodemstrooisel en mos gezeefd en werd er bij de blusvijvers met een waternet gewerkt. Opmerkelijk is dat er in alle jaargetijden kevers te vinden waren. De meeste kevers leiden een relatief verborgen bestaan, b.v. in mierennesten in toppen van bomen of in de strooisellaag op de bodem. Voor bezoekers al niet makkelijk op te merken, maar zelfs voor een keverkenner als Frank een uitdaging!

In het donker

Er zijn kevers die het daglicht schuwen en vooral in gangen en spleten in de bodem leven. Maar ook die kevers zijn te inventariseren. Naast de stam van een dode eik plaatste Frank buizen met gaatjes met daar onderin een precies passende beker met een lokstof. Alle vallen werden telkens na enkele dagen geleegd en voorzien van verse lokstof. Twee maal werd er op een zomeravond, in het donker, geïnventariseerd. Er werd een wit laken opgehangen met een UV-lamp ervoor. Hierdoor worden insecten aangetrokken en kunnen ze goed worden bekeken. De resultaten worden dan nauwgezet genoteerd.

Herontdekte kever: de truffelkever!

De herontdekte Choleva spadicea, een truffelkever

Frank is in 2022 het hele jaar actief geweest op het terrein en heeft 5000 kevers waargenomen en gedetermineerd. Dat leverde een prachtig resultaat op: 522 soorten kevers. Dat is iets meer dan 12 procent van alle bekende Nederlandse soorten! De meeste mensen kennen wel het lieveheersbeestje, de meikever, de glimworm of de boktor. Maar heel veel langer wordt de lijst meestal niet. Van veel kevers (Latijnse naam: Coleoptera) is alleen de wetenschappelijke naam bekend en maar een beperkt deel heeft een Nederlandse naam. Zo was er sinds 1967 in Gelderland geen enkele waarneming geweest van de Choleva spadicea (Sturm), een soort truffelkever. Geweldig boeiend dat juist op het gebied van de Franse Kamp van A Rocha Bennekom deze kever na meer dan 50 jaar herontdekt is. Deze soort wordt vaak aangetroffen in ondergrondse nesten van mollen en muizen.

Opvallende kevers

De meest waargenomen keversoort is de bijna 2 cm. grote bosmestkever (Anoplotrupes stercorosus). Deze zwartblauwe mestkever werd overal in het terrein aangetroffen en vliegt bij mooi weer ook regelmatig over het terrein. Deze kever zou zelfs bezoekers kunnen opvallen! De slakkenloopkever is een opvallende verschijning. Deze soort heeft een kegelvormig lichaam en is vrij groot. Het voedsel van deze kevers bestaat uit huisjesslakken. Met hun taps toelopende voorkant kunnen ze makkelijk bij slakken die zich in een huisje hebben teruggetrokken. In en om mierennesten werden soorten waargenomen die op de een of andere manier samenleven met mieren. Vaak profiteren deze soorten, zoals de bruine mierenroofkever, van schuilmogelijkheden en van de aanwezige voedselresten of ze laten zich enigszins verzorgen.

Het ‘egeltje’ – Hispa atra

Een mooie vondst was ook het ongeveer 4 mm grote ‘egeltje’ Hispa atra. Het lichaam van dit exotisch uitziende kleine zwarte kevertje is aan de bovenkant helemaal bezet met gevaarlijke stekels en het was ook voor Frank een bijzonder moment om dit juweeltje aan te treffen. Dat er zoveel soorten kevers gevonden zijn, komt ook door de grote diversiteit van de aanwezige biotopen op het gebied van Franse Kamp. Een uitdaging om deze afwisseling van landschapselementen te behouden. Zo zou de trosvlierstruik, waarvan er maar een te vinden is op het terrein, zeker behouden moeten worden. Hier leeft het bastaardglanskevertje op. Zou de trosvlierstruik verdwijnen, dan ook het bijzonder kevertje.

Tot slot

Frank van Nunen wordt hartelijk bedankt voor zijn inventarisatie van de kevers op het gebied van de ‘Franse Kamp’, evenals zijn  twee collega-coleopterologen Theodoor Heijerman en Ruud Jansen die de waarnemingen met hem deelden.

Voor meer informatie of het volledige onderzoek kan er gemaild worden met Frank van Nunen fvannunen@planet.nl of met Bennekom@ARocha.org.

Tekst: Wilma van de Veen

Hoopvolle stappen zetten richting minder afval

Heb je wel eens gehoord van het model van de vijf R-en? Dit zijn ze: Refuse (weigeren), Reduce (reduceren), Reuse (hergebruiken), Recycle en Rot (composteren). Een handig model en handvat wanneer je zelf aan de slag wilt met eerlijk en duurzaam leven. Zelf gebruik ik het zo: ik zeg nee tegen plastic zakjes en rietjes (Refuse). Mijn telefoon gaat nu al 3 jaar mee en vervang ik alleen als die echt kapot is of niet meer werkt (Reduce). Heb ik iets ‘nieuws’ nodig dan kijk ik altijd eerst of er een tweedehands optie is (Reuse). Wat ik zelf niet meer gebruik gaat naar de kringloop of naar de afvalscheiding (Recycle) en dan kom ik uit bij Rot. Ik verzamel  mijn GFT en maak hiermee mijn eigen compost in mijn moestuin.

Mij helpt deze methode mijn huis op te ruimen, bij het (niet) kopen van nieuwe spullen en bij het boodschappen doen. Het helpt mij, meestal, om te leven vanuit een perspectief van genoeg. Maar eerlijk is eerlijk, het helpt me ook regelmatig aan een schuldgevoel omdat het me juist het gevoel kan geven dat ik niet genoeg doe.

Een model zoals de vijf R-en is vaak heel behulpzaam, vooral als het grijpbare en behapbare stappen zijn. Maar ik vind een dergelijk model ook heel maakbaar en draaien om mijn handelen. Daarom voeg ik er graag twee R-en toe. Aan het begin: Rejoice (verheug), en aan

het einde: Restore (herstellen). Leven vanuit verwondering en hoop die niet in jezelf ligt maar in Jezus geeft mij de moed om stappen te blijven zetten. Het verheugt mij (Rejoice) wanneer ik besef dat ik het niet alleen op eigen kracht hoef te doen. Daarom voeg ik ook tot slot ‘Restore’ toe. Vanuit de grondgedachte dat het Jezus is die de wereld weer volledig zal herstellen[1] mag ik ook rust vinden in de dingen die ik doe en dat ik mag meewerken aan dit herstel. En dan weet ik dan ik ook letterlijk mag (misschien wel moet) rusten en me (opnieuw) mag verwonderen en genieten van dat wat Hij wonderlijk heeft gemaakt. Om juist daar ook weer kracht uit te halen. Dus: vergeet niet te rusten en te herstellen, zoals God ons ook vraagt om te rusten, te herstellen, het land braak te laten liggen.

Voor mij zijn deze toevoegingen essentieel. Hierdoor worden deze stappen niet alleen mijn inzet om de wereld te redden maar ook een vorm van aanbidding en een manier om God te eren en aanbidden en zijn liefde en koninkrijk zichtbaar te maken.

[1] Lees ook Kolossenzen 1: 15 – 21

Door: Annemarthe Westerbeek, geschreven voor Plastic Free February 2023 

Gezocht: online media vrijwilliger en eindredacteur magazine

Vrijwilliger Online Media

Voor onze online media kanalen zijn we opzoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten te maken, vorm te geven en de korte verhalen er bij te schrijven. We zijn actief op twitter, facebook, LinkedIn en Instagram. Je gaat aan de slag met content creëren over ons reguliere activiteiten, speelt in op de actualiteiten en gaat ook specifiek aan de slag voor onze campagnes. Het gaat om een vrijwillige functie voor ongeveer 4 uur per week. Lees hier de volledige vacature en neem contact met ons op.

Meeschrijvend eindredacteur A Rocha Magazine

Voor ons magazine zijn we opzoek naar een eindredacteur. Het magazine wordt twee keer per jaar (een zomer en winter editie) samengesteld door een redactie en geeft zicht op het werk van A Rocha Nederland. Dit magazine wordt aangeboden aan donateurs van A Rocha en aan ieder die zich hier op abonneert.
Het gaat om een vrijwillige functie voor ongeveer 4 uur per week. Lees hier de volledige vacature en neem contact met ons op.

Lees meer en reageer hier!