Over A Rocha

A  Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. 

Wie we zijn

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Onze lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud.

Climate Stewards is ons klimaat programma. Hierin werken we naast bewustwording over de klimaatcrisis aan een duurzame levensstijl.

We zetten ons in om kerken en christenen te activeren om actief zorg te dragen voor de biodiversiteit in hun omgeving en thema’s als klimaat, natuur en zorg voor de schepping onderdeel te maken van wat ze doen en geloven. 

A Rocha Nederland is onderdeel van A Rocha Internationaal. Wereldwijd werkt A Rocha in in mee dan 22 landen.  

Benieuwd naar wie de mensen van A Rocha Nederland zijn? Leer ons team kennen. 

Waar komt de naam A Rocha vandaan?

A Rocha betekent in het Portugees ‘De Rots’. Ons eerste veldstudie centrum, waar waar A Rocha is begonnen, was in Portugal aan de rotsenkust in de Algarve. Je spreekt het uit als ‘aa rosjaa’.

Onze missie

Is Gods roeping om voor de schepping te zorgen, in praktijk brengen; en anderen toerusten om dat ook te doen.

Onze visie

Een wereld waar de natuur gedijt, omdat de mensen rechtvaardig en duurzaam leven

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bestaan uit 5 C’s die in alle landen waar we werken tot de kern van ons werk behoren. 

Christian: de grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd.

Conservation: we doen onderzoek met het oog op bescherming en herstel van de natuur. Daarnaast vinden we natuureducatie – voor jong en oud – van groot belang.

Community: we willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties opbouwen met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.

Cross-cultural: we gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de inzichten en vaardigheden van verschillende culturen.

Collaboration: we werken samen met tal van andere organisaties en individuen met wie we de zorg voor een duurzame wereld delen.

Hoe worden we gefinancieerd?

Ons werk is afhankelijk van giften. Donateurs die A Rocha maandelijks, jaarlijks of eenmalig ondersteunen met een gift. Daarnaast ontvangen we ook giften van kerken die voor ons werk collecteren en werkend we samen met fondsen op speciale projecten. 

Wil jij ook helpen om ons werk mogelijk te maken? Hier lees je hoe je dit kan doen. 

A Rocha Nederland heeft een ANBI status. Benieuwd naar onze jaarcijfers en jaarverslagen? Deze lees je hier

Lees onze nieuwsbrief

 We houden je graag op de hoogte via een e-mail nieuwsbrief die elke maand wordt bezorgd in je mailbox. Hierin delen we nieuws, blogs, video’s en nodigen we je uit mee te doen met onze activiteiten hier in Nederland maar ook op andere plekken in de wereld waar A Rocha werkzaam is. 

Winkelmandje

Deze website gebruikt cookies