Natuur bij de kerk: de EKO-scan

Welkom bij het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek van A Rocha. Het invullen van de EKO-scan helpt u en ons om een indruk te krijgen van de kansen die uw kerkgebouw en -tuin bieden voor de natuur.

Kerkgebouwen en -tuinen zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van kansen voor natuur. Torens kunnen ruimte bieden aan gierzwaluwen of vleermuizen. Ook is het vaak mogelijk om nestgelegenheid te creëren voor andere vogels, zoals mussen of uilen. Een kerktuin met bloeiende vaste planten en heesters is aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren, en brengt meer groen in de buurt.

Na het invullen van de vragen krijgt u van ons binnen enkele dagen reactie. Indien gewenst ontvangt u vervolgens een advies van een van onze ecologen.

Klik hier om direct naar de EKO-scan te gaan.

Tips om zelf aan de slag te gaan:

  • Hang nestkasten op voor beschermde en bedreigde vogelsoorten als huismus, gierzwaluw en uilen, of voor meer algemene soorten als koolmees en pimpelmees;
  • Zorg voor (gecontroleerde) toegang tot ruimten in het kerkgebouw (zoals de toren of gewelven) die belangrijk zijn voor beschermde en bedreigde vleermuizen;
  • Geef bij nieuw- of verbouw ruimte aan planten en dieren;
  • Richt de ruimte rondom het kerkgebouw in met inheemse besdragende struiken of nectarplanten, zodat vogels en vlinders er voedsel kunnen vinden;
  • Adopteer als werkgroep of gemeente een (natuur)gebied(je) of park in de buurt;
  • Beheer kerkelijke gronden met aandacht voor bescherming en nieuwe kansen voor de soorten die er voor (kunnen) komen.

Zo kunnen in kerkgebouwen en kerktuinen hoopvolle tekenen van het koninkrijk zichtbaar worden!

Winkelmandje