Het Zomermagazine is uit!

Een zomernummer vol info over bomen. Je leest over bomen planten in je eigen tuin en in Kenia, waarom we wilgen knotten, een interview met onze coördinator lokale groepen William de Jong en diverse tips om meer over bomen te weten te komen. Je leest hem hier!

Oproep christelijke organisaties aan Europese politici: klimaatneutraal in 2030

Brede groep christelijke organisaties roept Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs op tot klimaatrechtvaardigheid

Een brede groep van christelijke organisaties heeft vandaag, negen dagen voor de Europese verkiezingen, een brief gestuurd aan Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Zij roepen de kandidaten op om zich ervoor in te zetten dat Europa in 2030 klimaatneutraal zal zijn, en klimaatbeleid te maken dat rechtvaardig is voor iedereen. 

De brief is opgesteld door vertegenwoordigers van A RochaChristian Climate ActionGroeneKerkenLaudato Si’ Alliantie NL, en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als Missie Nederland, ZOA, World Vision en Raad van Kerken en verschillende goede doelen en kerkelijk leiders zoals bisschop De Korte.

‘Geïnspireerd door de christelijke traditie van zorg voor de schepping en de intrinsieke waarde van al het leven, verlangen wij naar klimaatrechtvaardigheid’, aldus de brief. ‘Wij dromen van een Europa waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en een Europa dat omziet naar onze naasten in het mondiale zuiden.’ De briefschrijvers beargumenteren waarom het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050 een onrechtvaardige doelstelling is. In dat geval is bovendien de kans levensgroot dat de opwarming van de aarde veel hoger uitpakt dan 1,5 graad. Daarom zouden Europarlementariërs zich ten volle moeten inzetten voor een klimaatneutraal Europa in 2030.

Initiatiefnemer Jurijn Timon de Vos van de Laudato Si’ Alliantie vertelt: ‘De ondertekenaars hebben verschillende achtergronden. Wat we delen is het besef dat de schepping niet ons bezit is, maar dat we de aarde gekregen hebben en er samen goed voor moeten zorgen. Om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen: wij mensen zijn ten diepste één met alle schepselen. Dat brengt ook een politieke verantwoordelijkheid met zich mee. Juist op Europees niveau kan rechtvaardig klimaatbeleid een groot verschil maken. De komende paar jaar zijn daarbij cruciaal.’

De open brief is gericht aan alle Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs die zich geïnspireerd weten door de christelijk traditie en aan alle mensen van goede wil. Met de brief hopen de initiatiefnemers te bereiken dat kandidaten zich vanuit hun persoonlijke motivatie gaan inzetten voor de toekomst van een leefbare aarde voor iedereen.

Open brief aan Nederlandse kandidaten Europese verkiezingen

Klimaatmars 31 mei | Loop je mee?

Op vrijdag 31 mei is er weer een klimaatmars, om 14.00 uur op de Zuidas in Amsterdam. Voor deze locatie is gekozen, omdat de Zuidas hét symbool is voor de macht van grote vervuilende bedrijven. Hier worden de miljardenwinsten gemaakt die ten koste gaan van mens, natuur en het klimaat. De aandeelhouders staan vaak boven het welzijn van mensen en de aarde. Dat kan zo niet doorgaan.

Wilde bijen inventarisatie Dorpsakker De Parel

Afgelopen jaar heeft Willemijn van Hees, werkzaam bij Landschap Erfgoed Utrecht, een inventarisatie naar wilde bijen uitgevoerd op Dorpsakker De Parel. Er zijn in totaal 19 verschillende soorten gevonden in 2023 (zomer) en 2024 (voorjaar), waarvan de Lichte wilgenzandbij een opvallende is, en de Weidebij een hele leuke: deze soort is namelijk zeldzaam! De dichtstbijzijnde populatie zit op het sluizencomplex in Amerongen.

Asbij, mannetje

Deze soorten zijn gevonden:
 • Andrena mitisLichte wilgenzandbij
 • Apis mellifera – Honingbij
 • Andrena wilkellaGeelstaartklaverzandbij
 • Andrena flavipesGrasbij
 • Anderna dorsataWimperflankzandbij
 • Bombus sylvestrisVierkleurige koekoekshommel
 • Bombus pascuorumAkkerhommel
 • Bombus lapidariusSteenhommel
 • Bombus terrestrisAardhommel
 • Nomada zonataVariabele wespbij
 • Bombus hypnorumBoomhommel
 • Andrena gravidaWeidebij
 • Osmia cornutaGehoornde metselbij
 • Bombus pratorum – Weidehommel
 • Sphecodes ephippiusBosbloedbij
 • Andrena haemorrhoaRoodgatje
 • Andrena nitidaViltvlekzandbij
 • Osmia bicornisRosse metselbij
 • Andrena cinerariaAsbij
Resultaten en conclusies

Dorpsakker De Parel is een moestuin: bestuivers zijn dan essentieel. Er waren erg veel hommels aanwezig (merendeel van alle waarnemingen). Zij zijn met name goede bestuivers voor peulen, komkommers en tomaten. Maar hommels zijn lompe beesten en minder geschikt voor kleine bloemen zoals aardbeien, bessen, etc. Het is opvallend dat er geen groefbijen en maskerbijen zijn aangetroffen: dit zijn goede bestuivers voor deze gewassen. Dit kan natuurlijk een momentopname zijn.
Metselbijen zijn ook goede bestuivers, met name voor fruit: appels en peren. Er zijn twee soorten waargenomen (Rosse metselbij en gehoornde metselbij). Deze soorten foerageerden echter alleen op het terrein en woonden er niet: er is namelijk geen bijenhotel.

Om alle soorten bestuivers aan te trekken wordt aangeraden om bijenhotels te plaatsen voor de metselbijen (bamboestokjes 69 mm), maskerbijen (kleine rietstengels) en sachembijen (leemwand). Bovendien is de zeldzame blauwzwarte houtmeselbij aangetroffen in Amerongen. Om deze soort aan te trekken, moet vergevorderd molmhout in de zon staan. Het is leuk om deze soort ook op je terrein te hebben. Een bijenhotel moet 6 uur in de zon staan (het liefste ochtend zon).

Voor de instandhouding van de Weidebijen is het van belang dat er genoeg paardenbloemen en andere composieten aanwezig zijn in het vroege voorjaar (goudsbloemen zijn voor hen te laat).

Dorpsakker De Parel gaat met deze aanbevelingen aan de slag om nog meer bijen aan te trekken.

Nestvlotjes voor de zwarte stern in Schellerwade bij Zwolle

De Schellerwade is een prachtige oude rivierarm van de IJssel, aan de westkant van Zwolle bij Oldeneel, waar elk jaar veel vogels broeden. Een van de vogels die in het verleden in de Schellerwade heeft gebroed is de zwarte stern. Om de zwarte stern een handje te helpen hebben vrijwilligers van A Rocha Zwolle, net als voorgaande jaren, zaterdagochtend 20 april 20 nestvlotjes uitgelegd in de Schellerwade. Drijvende bladeren zoals de krabbescheer zijn van nature mooie nestlocaties. Door het verdwijnen van krabbescheer is de zwarte stern in aantal sterk achteruit gegaan. Door het neerleggen van drijvende vlotjes helpen we de zwarte stern een handje. In de komende weken keren de zwarte sterns terug en hopelijk kiezen deze sierlijke vogels de Schellerwade uit om te broeden. Vanaf de dijk zijn de vlotjes zichtbaar en kan iedereen meegenieten als de vogels hier weer neerstrijken.

Dit jaar heeft Ecogroen B.V. uit Zwolle een bijdrage geleverd voor het aanpassen en plaatsen van de vlotjes. De Schellerwade is particulier bezit. De eigenaren hebben toestemming gegeven voor leggen van de broedvlotjes, omdat ze het een goede zaak vinden als de vrij zeldzame, grijsgekleurde watervogel weer terugkeert aan de stadsrand van Zwolle.

Blog | Omarm het leven in 2024

Afgelopen zomer zat ik met vriendinnen op een terras, toen een wesp in de heerlijke zoetzure saus voor onze kaasstengels terechtkwam. Hij kon niet meer wegvliegen. Veel mensen vinden wespen vervelend, zeker als je aan het eten bent. We leren onze kinderen de angst al vroeg aan door altijd te waarschuwen om voorzichtig te zijn en dat beeld versterken we door met elkaar alle nare prikervaringen te delen. Maar wespen zijn net zo nodig voor ons ecosysteem als de wat toegankelijkere vlinders en bijen. Dus ik heb, terwijl we aan het kletsen waren, telkens een stukje saus van de vleugels van de wesp afgedept, tot hij ze weer kon bewegen. Na een korte rustperiode sloeg hij zijn vleugels uit en vloog weg. De vreugde die ik ervoer!

‘Ik heb nog nooit iemand met zoveel toewijding een wesp zien redden’, zei een van mijn vriendinnen. Terwijl die vriendinnen weten dat ik van de natuur houd (net als zijzelf overigens) en we daar vaak woorden aan geven, verwonderden ze zich alsnog over de praktische uitwerking van mijn verbondenheid met de natuur die op dat moment om ons heen was.

Een hoornhaar eet een libelle die vastzit in een spinnenweb
(foto gemaakt door Janneke Pikkert-Van Hulst)

 

Het is makkelijk om te houden van de mooie dingen in de natuur. We zien God in de (bio)diversiteit, in de seizoenen en de schoonheid om ons heen. We genieten, we vertragen, we laten ons verwarmen en we ontspannen als we buiten zijn. Tegelijk is God ook in de schepping te zien die we soms wat ingewikkelder vinden, zoals in de eikenprocessierups, de aanwezige wesp of een teveel aan plantjes die in de tuin komen aanwaaien en we onkruid noemen. Alles staat in verbinding met elkaar en God vraagt ons om dat goed te beheren, ook de kleine en grote vieze kriebelbeestjes…

Nu we een nieuw jaar zijn begonnen, is dat een mooi moment om na te denken hoe we nóg meer van de natuur kunnen houden. Mijn voornemen voor dit jaar is om wormen te ontwijken bij een wandeling na de regen. Ik omarm de regen als ik naar de andere kant van de stad fiets en weiger om daarover mee te mopperen met anderen. Ik zoek naar een manier om een goed ecosysteem in de tuin te krijgen waardoor ik een minder grote haat-liefdeverhouding met de glibberige naaktslakken ontwikkel. En als ik in huis stofzuig, zuig ik de spinnen niet op, maar vang ik ze en laat ik ze naar buiten. Welk voornemen heb jij?

Als we zo God eren in de dagelijkse praktijk van het leven en bewust kiezen om van ogenschijnlijk irritante beestjes en planten te houden, dan kijken we misschien wel door de stekelige en woekerende braamstruik heen en zien we de brandende braamstruik. Want, zo schreef Ignatius al, God laat zich overal vinden.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

‘Brandende braamstruik’ van Elizabeth Barret Browning


Janneke Pikkert – van Hulst is A Rocha-fan en klimaatburgermeester van Lelystad.

 

 

 


 

Nuttige beestjes, die wespen!

Wespen helpen, net als bijen, bij de bestuiving van planten. Daarnaast vangen ze veel muggen en vliegen om hun larven mee te voeden. Eén wespennest met 5000 werksters vangt per dag al snel 100.000 vliegende insecten. Daarnaast ruimen ze ook de kadavers op van kleine zoogdieren, vogels en kikkers. Niet meer doden dus, die nuttige beestjes. Verjagen kan wel natuurlijk. Bijvoorbeeld door een nepwespennest te plaatsen of een geur die ze niet fijn vinden (lavendel, tea tree of knoflook bijvoorbeeld). Zelf een beetje in de wind zitten helpt ook. En wist je dat een dode wesp een stof uitscheidt die andere wespen agressiever maakt? Daarmee maak je de kans groter dat je gestoken wordt. Nog een reden dus om ze niet te doden.