A Rocha natuurgebieden

De lokale groepen van A Rocha onderhouden natuurgebieden in het hele land. Daarbij werken ze samen met de eigenaren of beheerders van deze gebieden. Het werk van de lokale groepen draagt bij aan het behoud van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit. Hieronder vind je een overzicht van alle gebieden waar A Rocha werkt aan natuurbeheer. Ook een keer meewerken? Neem contact op met de lokale groep die het gebied onderhoudt.

De Poort, Uitwijk

A Rocha Altena beheert samen met Stichting De Rotonde (i.o.) natuurterrein ‘De Poort’ aan de Alm in Uitwijk, Noord-Brabant. De Poort is een particulier terrein van ca. 1,4 ha en bestaat uit drie percelen ruigte/grasland, omgeven door houtsingels en een oeverstrook langs de Alm.

Nadere omschrijving nodig: wat doet A Rocha Altena en hoe draagt dit bij aan natuur/biodiversiteit?

>> Lees meer over A Rocha Altena

Landgoed Coelhorst, Amersfoort 

A Rocha Amersfoort heeft zich verbonden aan Landgoed Coelhorst van Natuurmonumenten. Zij zorgen voor het beheer van de houtsingels, lanen en bosgebieden. Zo zorgen we voor een gevarieerd landschap dat aantrekkelijk is voor insecten en vogels. Ook onderhouden ze de appelboomgaard en plukken de appels, waarvan het bekende Coelhorster Appelsap wordt gemaakt: een goed biologisch en lokaal product! Daarnaast monitort A Rocha Amersfoort de broedvogels en hebben ze nestkasten voor steenuilen opgehangen.

>> Lees meer over A Rocha Amersfoort

Franse Kamp, Bennekom

A Rocha Bennekom heeft het beheer gekregen over het natuurgebied ‘Franse Kamp’ (in het Bennekomse bos). Het is een oud-defensie terrein dat nu verlaten is en door hekken afgesloten voor publiek. Dat betekent dat de natuur haar gang kan gaan!

Aan A Rocha Bennekom de taak de diversiteit van flora en fauna op de Franse Kamp vast te houden. Ze zorgen dat poelen open blijven, houden de bomen in toom (snoeien en zagen) en halen ongewenste plantengroei weg. Om te weten wat in dit mooie 2,5 hectare tellende natuurgebied leeft, zijn ze begonnen met de verschillende soorten planten en dieren te inventariseren. Dat leverde al heel interessante vondsten op. [Namelijk…]

Tweede gebied: mierenreservaat [nog aanvullen!]

>> Lees meer over A Rocha Bennekom

Dorpsakker De Parel, Amerongen 

Dorpsakker De Parel is een ecologische moes– en pluktuin aan de rand van Amerongen. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, aandacht voor elkaar en voor de tuin hebben, samen werken en delen in de opbrengst van het land. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Dorpsakker De Parel is in 2012 gestart door het Zendingsdiaconessenhuis Bethanië. Vanaf 2019 wordt het project uitgevoerd door A Rocha, met ondersteuning van het Zendingsdiaconessenhuis. Op Dorpsakker De Parel krijgt de natuur veel ruimte. Er groeien wilde bloemen en er vliegen allerlei soorten vlinders rond, waaronder de koninginnepage. Sinds 2021 is De Parel een Heuvelrugtuin geworden, dankzij de aanplant van inheemse struiken en planten aan de rand van de tuin.

>> Lees meer over A Rocha De Parel (nog geen eigen pagina?)

Duinplas Westduinpark, Den Haag

A Rocha Den Haag heeft zich verbonden aan een gebied met een waterplas in het Westduinpark van de gemeente Den Haag. Ze zorgen voor het verwijderen van exoten om meer ruimte te maken voor inheemse planten. De flora en fauna in het gebied worden regelmatig geïnventariseerd.

>> Lees meer over A Rocha Den Haag

De Slenk, Lettele (Ov.) 

A Rocha Deventer werkt aan het beheer van De Slenk, een waardevol natuurreservaat van 7 ha. in de bossen bij Lettele. In 2017 ontdekte A Rocha hier voor het eerst de zilveren maan, een zeldzame vlinder. Ook andere insecten en planten profiteren van het beheer.

De Slenk is van oorsprong een oud beekdal en is eigendom van Stichting IJssellandschap. Het maakt onderdeel uit van landgoed het Oostermaet. In de Slenk groeien bijzondere planten en komen enkele zeldzame vlinders voor (kleine ijsvogelvlinder en aardbeivlinder). In de winterperiode helpt A Rocha Deventer de beheerder met snoeiwerkzaamheden. Op deze manier dragen ze bij aan het behoud van de biodiversiteit in dit natuurreservaat.

>> Lees meer over A Rocha Deventer

A Rocha Ede

Staat nog niet op website. Wat doet A Rocha Ede?

Aamsveen, Enschede 

A Rocha Enschede is onder andere actief in buitengebied van de gemeente Enschede. In het Aamsveen houden ze de heidevelden open. Dit is belangrijk voor reptielen en heidevogels.

>> Lees meer over A Rocha Enschede

Stolwijkse boezem, Gouda 

A Rocha Groene Hart heeft in 2013 de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen zij een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo verbeteren ze het leefgebied voor kleine zangvogels, ringslang en orchideeën.

>> Lees meer over A Rocha Groene Hart (nog geen eigen pagina?)

Landgoed Prattenburg, Veenendaal

Op Landgoed Prattenburg beheert A Rocha Heuvelrug grotendeels zelfstandig een perceel met bos en heide waar de natuur vrij spel krijgt.

[Uitbreiding tekst nodig]

 

De Groene Grens, Veenendaal-Oost

Dit nieuwe natuurgebied wordt onderhouden door A Rocha Heuvelrug, o.l.v. Stichting Mooi Binnenveld.

[Uitbreiding tekst nodig]

>> Lees meer over A Rocha Heuvelrug

Schor Alteklein, Tholen 

Ieder jaar in september gaat A Rocha Zeeland hooien op Schor Alteklein op Tholen. Op dit schor groeien zeldzame orchideeën. Door te hooien en het maaisel af te voeren, blijft deze pracht behouden

Bijenkuil De Piet

In oktober sluit A Rocha Zeeland zich aan bij een groep vrijwilligers van het Zeeuws Landschap om op De Piet een bijenkuil te hooien, om te voorkomen dat de grondbijen door dichte begroeiing gehinderd worden.

>> Lees meer over A Rocha Zeeland

Schellerwaarden, Zwolle

A Rocha Zwolle beheert samen met Uw Stadsboer de Schellerwaarden: de IJsseluiterwaarden ten zuiden van Zwolle. Planten en vogels worden geïnventariseerd, tijdens natuurwerkdagen worden opslag van wilgen verwijderd en maaiwerkzaamheden uitgevoerd. A Rocha Zwolle heeft een struinpad door het gebied aangelegd en organiseert educatieve activiteiten.

[Nestgelegenheid gecreëerd voor de zwarte stern (met video!)]

>> Lees meer over A Rocha Zwolle