A Rocha Zwolle

A Rocha Zwolle is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor de schepping. Dat doen we graag zo aanstekelijk mogelijk: iedereen kan met ons de natuur ontdekken en beschermen. Welkom dus!

Onze activiteiten

There is no Event

Over ons
We willen onze verwondering graag met anderen delen. Je bent welkom bij ons werk aan natuurbescherming en landschapsonderhoud, bij een verwonderwandeling, maaltijden en hagenpreken.
A Rocha
Zwolle heeft vooral jonge leden en de meeste activiteiten zijn ook zeer toegankelijk voor kinderen. Gemeenschap is een kernwaarde in onze werkgroep. We nemen bij elke activiteit eten en te drinken mee om elkaar te kunnen ontmoeten.

Ons gebied
A Rocha Zwolle is onder meer actief in de uiterwaarden in de omgeving van Zwolle, zoals in de Scheller en Oldeneler buitenwaarden. Onze activiteiten zijn heel gevarieerd. We organiseren natuurwerkochtenden, wandelingen, excursies en inventarisaties. Ook dit jaar hebben we weer broedvlotjes geplaatst voor zwarte sterns (zie kader), en we gaan broedkorven plaatsen voor eenden.

Iedereen is welkom op onze activiteiten. Kinderen kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders.

Nestvlotjes voor de zwarte stern in Schellerwade bij Zwolle

De Schellerwade is een prachtige oude rivierarm van de IJssel, aan de westkant van Zwolle bij Oldeneel, waar elk jaar veel vogels broeden. Een van de vogels die in het verleden in de Schellerwade heeft gebroed is de zwarte stern. Om de zwarte stern een handje te helpen hebben vrijwilligers van A Rocha Zwolle, net als voorgaande jaren, zaterdagochtend 20 april 20 nestvlotjes uitgelegd in de Schellerwade. Drijvende bladeren zoals de krabbescheer zijn van nature mooie nestlocaties. Door het verdwijnen van krabbescheer is de zwarte stern in aantal sterk achteruit gegaan. Door het neerleggen van drijvende vlotjes helpen we de zwarte stern een handje. In de komende weken keren de zwarte sterns terug en hopelijk kiezen deze sierlijke vogels de Schellerwade uit om te broeden. Vanaf de dijk zijn de vlotjes zichtbaar en kan iedereen meegenieten als de vogels hier weer neerstrijken. Dit jaar heeft Ecogroen B.V. uit Zwolle een

Lees verder »

Kerken
Als A Rocha Zwolle komen we graag bij je langs, in de kerk, op de bijbelstudiekring of elders. We bieden een inleiding en gespreksvragen over de relatie tussen geloof en zorg voor de schepping.

Contact
Interesse? Stuur een mailtje naar zwolle@arocha.org, volg ons via Facebook, of gebruik het contactformulier, dan houden we je op de hoogte!

Kernteam

Onze activiteiten worden met veel plezier georganiseerd door ons kernteam. Onze kernteamleden stellen zich hier aan je voor. Lijkt het je ook leuk om betrokken te raken in het kernteam of op een andere manier iets organiseren met of voor A Rocha Zwolle, neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

Gerben Visser

A Rocha is voor mij de combi van kleinschalig natuurbeheer, praktische zorg voor Gods schepping, verwondering en samen zijn met goed gezelschap en goed eten. Veel aspecten uit ons mooie geloof komen hierin bij elkaar. Ik ben al lang betrokken: maar daar blijf ik blij van worden

Eelkje Mellema

Bij A Rocha leerde ik meer over mijn verhouding met de Schepper. Dat hij niet stopt te houden van wat en wie hij maakte. Dat er een voortdurende uitnodiging is om deel te nemen aan de dans van de drie-ene. Ik zet me sinds 2006 in voor A Rocha, met name aan de communitykant.

Rutger Scholtens

Ik kan elke dag genieten van de natuur. Met A Rocha Zwolle help ik graag mee om de natuur rondom Zwolle te laten zien en versterken.

Wim Eikelboom

Joanna Spanjersberg

Ida Eisma

Contactformulier - A Rocha Zwolle

Contactformulier - A Rocha Zwolle

Kies hier:
First
Last

Winkelmandje

Deze website gebruikt cookies