A Rocha | Utrecht

A Rocha Utrecht is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Vanuit ons geloof zetten we ons in voor de schepping. Dat doen we graag zo aanstekelijk mogelijk: iedereen kan met ons de natuur ontdekken en beschermen. Welkom dus!

Onze activiteiten

There is no Event

Over ons
A Rocha Utrecht is een jong lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. In 2019 zijn we gestart met het organiseren van activiteiten. Die variëren van verwonderwandelingen en clean-up tot events om inspiratie op te doen. Daarnaast zijn we in 2022 ook begonnen met het onderhoud van een stuk natuur. Ons belangrijkste doel is om elkaar te inspireren en aan te sporen om verantwoord om te gaan met de natuur in de stad en zelf onze huis uit te gaan en de natuur in te gaan. Doe je ook een keer mee?

Onze activiteiten

A Rocha Utrecht organiseert activiteiten waar je makkelijk bij kunt aanhaken. Een paar keer per jaar organiseren we een clean up: we maken een stukje van de stad schoon door straatvuil te prikken. We organiseren verwonderwandelingen en bijeenkomsten om met elkaar na te denken over hoe we vanuit ons geloof heel praktisch zorg dragen voor de schepping. Daarbij werken we graag samen met de kerkgemeenschappen uit onze stad en andere groepen. 

Sinds 2022 doen we een groot deel van het onderhoud van het Natuurontwikkelingsgebied Remise Nieuwegein. Dat doen we me een mooie groep vrijwilligers, van jong tot oud. We willen hier graag het vochtig hooiland met haar karakteristieke flora herstellen. Daarvoor laten we de grond verarmen door driemaal per jaar het riet te maaien en af te voeren. Graag zetten we dit gebied ‘op de kaart’ om te laten zien hoe waardevol het behoud en herstel van dit mooie stukje natuur is.

Iedereen is welkom op onze activiteiten. Kinderen kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders.

Kerken
Als A Rocha Utrecht komen we graag bij je langs, in de kerk, op de bijbelstudiekring of elders. We bieden een inleiding en gespreksvragen over de relatie tussen geloof en zorg voor de schepping.

Contact
Interesse? Stuur een mailtje naar utrecht@arocha.org, volg ons via Facebook, of gebruik het contactformulier, dan houden we je op de hoogte!

 

Kernteam

Onze activiteiten worden met veel plezier georganiseerd door ons kernteam. Onze kernteamleden stellen zich hier aan je voor. Lijkt het je ook leuk om betrokken te raken in het kernteam of op een andere manier iets organiseren met of voor A Rocha Utrecht, neem dan contact met ons op via het onderstaande  contactformulier. 

Ingeborg

A Rocha helpt me om me steeds meer onderdeel van en verbonden te voelen met de natuur en te genieten van Gods prachtige schepping. Het is mooi om ons daarvoor samen in te zetten.

Henk

Met liefde voor de natuur ben ik opgevoed en opgegroeid op een pachtboerderij in de provincie Groningen. Op het gemengde bedrijf waren mijn vader, moeder en broer zorgzaam voor dier en plant, mijn goede voorbeelden. In mijn jeugd kon ik in de directe omgeving nog genieten van wielewalen, leeuweriken, patrijzen en uiteraard de weidevogels. Door mijn studie in Wageningen ben ik me nog meer gaan verwonderen over de rijkdom van de Schepping. Als watermanager en later als programmaleider voor een duurzame fysieke leefomgeving heb ik mogen bijdragen aan bescherming en herstel van de kwetsbare natuur. Ik ben dankbaar voor het voorrecht, om ook als gepensioneerde nog te mogen en kunnen werken aan bevordering van biodiversiteit en klimaatmaatregelen in de mooie provincie Utrecht.

Klaas-Hemke

Mijn liefde voor natuur was er al jong.Het is het ultieme verwonderen, de verrassing van wat je tegenkomt in de natuur, dat wat wij mensen niet maken maar er toch gewoon is. En ook nog mooi of lekker complex. De levende stoffering van onze aarde. Ik zet me graag in voor natuurbeheer om te zien hoe vegetatie en beestjes reageren. Het remiseterrein in Nieuwegein is een oude plek, bijna een oer-plek die diep bromt. Temidden van een mensgemaakt omgeving. Die natuurplek is een krachtiger en sprekender dan alles eromheen. En ook ultiem kwetsbaar voor de kaalmakende mens.

Annemarthe

Zorg voor de natuur en de schepping begint voor mij al heel dichtbij huis. In mijn voortuin met zwerfvuil, wanneer ik mijn gft afval bij de weg zet, maar ook wanneer ik mijn boodschappen doe. Zorgen voor de natuur in de stad helpt mij om van m’n stad te gaan houden!

Contactformulier - A Rocha Utrecht

Contactformulier - A Rocha Utrecht

Kies hier:
First
Last

Winkelmandje

Deze website gebruikt cookies