A Rocha | Assen

A Rocha Assen maakte voorheen deel uit van A Rocha Noord, maar wil graag uitgroeien tot een zelfstandige groep in de omgeving Assen. Heb je zin om mee te helpen? Stuur een mailtje naar Reinier Heijs via assen@arocha.org.

A Rocha Assen heeft nog geen eigen gebied, maar helpt wel met met de jaarlijkse clean up op Schiermonnikoog. Als je een keer mee wilt helpen, stuur een mail!

Kernteam

Vooralsnog is Reinier Heijs het enige kernteamlid.

Reinier Heijs

Van jongsaf aan ben ik in mijn vrije tijd te vinden in de natuur. Vooral de vogels om het huis en in het bos hadden mijn aandacht. Uiteindelijk ben ik mij in 2006 actief gaan inzetten bij de vogeltelgroep Drentse Aa als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. In 2012/2013 heb ik de Natuurgidsenopleiding bij IVN gevolgd en afgerond. Een mooie basis voor het samen onderzoeken, inventariseren, maar vooral genieten van de verschillende biotopen. En daarom neem ik jullie graag mee in het prachtige Drentse of aangrenzende landschap.
Reinier woont in Assen.