Hart voor de schepping materialen

Op deze pagina vind je de A Rocha themapakketten voor een kerkdienst of bijbelstudie rond het thema ‘schepping’. Ook zijn er inspirerende bijbelstudies, preken, lezingen, artikelen en video’s te vinden. Alle materialen zijn vrij beschikbaar, maar we horen het graag als je deze gebruikt voor een kerkdienst of andere samenkomst. Laat het ons weten via hartvoordeschepping@arocha.org, of ga naar contact.

Bijbelstudies

Kerk in Actie heeft drie contextuele Bijbelstudies ontwikkeld rond het thema ‘Groen en duurzaam’. Ze gaan over onze omgang met de aarde (Psalm 8), over eerlijke kleding (2 Samuel 23) en over klimaatverandering (Gen. 41). De bijbelstudies zijn geschikt voor gebruik in groepen. Klik op de links hieronder om de bijbelstudies direct te downloaden, of ga naar de website van Kerk in Actie.

Themapakketten

De themapakketten van A Rocha en Micha Nederland kunnen gebruikt worden voor een kerkdienst of themazondag. Bij elk themapakket staat een korte samenvatting van de inhoud. Alle themapakketten bevatten een preekschets, suggesties voor liederen en gebeden, gespreksvragen en activiteiten voor kinderen.

Lezingen, preken en artikelen

Deze preken, lezingen en artikelen rond het thema ‘zorg voor de schepping’ zijn te gebruiken als verdiepingsmateriaal of ter inspiratie. Van harte aanbevolen!

Inspirerend beeldmateriaal

Laat je inspireren door deze liederen, verhalen en beelden.

Terug naar materialen en inspiratie