Privacy statement A Rocha

Privacy statement A Rocha Nederland

De Stichting A Rocha Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, vrijwilligers en geïnteresseerden verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

A Rocha houdt een vrijwilligers- en donateursadministratie bij. Ook onderhouden we een bestand van mailadressen van mensen die hebben aangegeven dat ze op de hoogte willen worden gehouden van nieuws over A Rocha. A Rocha is een beweging van christenen die zich inzetten voor een zorgvuldige omgang met de schepping. Via nieuwsbrieven en nieuwsmails nodigen we mensen uit om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van A Rocha wordt voornamelijk gefinancierd door giften van vrijwilligers en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website en als u zich u aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. A Rocha maakt geen gebruik van de diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
A Rocha heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van A Rocha: nederland@arocha.org of 033-4726722.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. A Rocha is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van A Rocha, Leonorestraat 11, 3816 SR Amersfoort.

E-mail

Als u als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan A Rocha hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten.

A Rocha maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan A Rocha haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van A Rocha, nederland@arocha.org of 033-4726722. In iedere nieuwsmail kunt u desgewenst op de ‘unsubscribe’ button klikken als u geen verdere mails wilt ontvangen. U wordt in dat geval per direct uitgeschreven.

Contact met leden, donateurs en relaties

A Rocha informeert haar vrijwilligers en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post en sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van A Rocha te steunen door inzet en een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website

A Rocha gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

A Rocha heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers/vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

A Rocha houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met A Rocha Nederland.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: A Rocha Nederland, t.a.v. de directie, Leonorestraat 11, 3816 SR, Amersfoort. Tel. 033-4726722. nederland@arocha.org.

Privacy beleid A Rocha Nederland. Versie: 1.0, 2018.

GroenGelovig op 21 oktober in Veenendaal 18 mei 2023
Bijzondere kevers gevonden in Bennekom 27 maart 2023
A Rocha nieuws
Hoopvolle stappen zetten richting minder afval 2 maart 2023
Gezocht: online media vrijwilliger en eindredacteur magazine 1 maart 2023