Studiemiddag predikanten over geloof en duurzaamheid

Donderdag 14 oktober organiseert de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha Nederland in samenwerking met de projectgroep ‘Eenvoudig leven’ een studiemiddag voor predikanten/theologen over geloof en duurzaamheid. Wat staat de kerk te doen met het oog op de klimaatverandering? Hoe preek je over de schepping? Hoe stel je het thema ‘duurzaamheid’ aan de orde in de gemeente? Sprekers zijn prof. dr. Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar VU / Erasmus Universiteit, en Paul Schenderling Msc, econoom/publicist.

Eind februari 2021 schreven enkele theologen en publicisten een Open Brief aan de synode van de Protestantse Kerk, met de hartenkreet om de zorg voor de schepping hoog op de agenda van de kerk te plaatsen. De brief was ondertekend door o.a. Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques en Paul Schenderling. Deze vijf publiceerden een bundel met bijbelstudies die in juni is verschenen bij KokBoekencentrum onder de titel ‘Eenvoudig leven’ (red. Sam Janse). Zie hiervoor: www.eenvoudigleven.nu

Enquête

Volgens de initiatiefgroep zijn predikanten en kerkelijk werkers vaak degenen die het gesprek over deze vragen in de gemeente een impuls kunnen geven. In april heeft de projectgroep daarom een enquête verspreid onder een aantal predikanten en kerkelijk werkers om te peilen in hoeverre het onderwerp duurzaamheid bij hen leeft. Uit de eerste resultaten van de enquête blijkt dat het onderwerp duurzaamheid gezien wordt als een belangrijk maatschappelijk en kerkelijk thema. Tegelijk komt naar voren dat predikanten en kerkelijk werkers het in de praktijk vaak moeilijk vinden om het gesprek binnen de gemeente op een goede manier te voeren.  Zeker de helft van de geënquêteerden gaf aan  behoefte te hebben aan extra informatie, inspirerende voorbeelden en handvatten voor het gesprek in de gemeente.

Studiemiddag

De studiemiddag is bedoeld als een eerste concrete activiteit om in deze behoefte aan toerusting en scholing te voorzien. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er een dergelijke activiteit speciaal voor predikanten, kerkelijk werkers en theologische studenten wordt georganiseerd.

Hoofdsprekers zijn Kees van der Kooi, (emeritus) hoogleraar theologie VU en de Erasmus Universiteit en Paul Schenderling, econoom en publicist, adviseur bij Berenschot. Daarnaast zijn er enkele workshops gepland in samenwerking met Groene Kerken en A Rocha Nederland. Dagvoorzitter is Jaël de Kool (docent en spreker). Aan het eind van de middag bespreken we met de deelnemers welke vervolgstappen zij nodig vinden en hoe zij daaraan zelf wellicht een bijdrage kunnen leveren.

Programma

13.30 uur                      opening door Jaël de Kool

13.45-14.30 uur         Kees van der Kooi – lezing & discussie (1)

14.30-15.15 uur         Paul Schenderling- lezing & discussie (2)

15.15-15.30 uur         pauze

15.30-16.30 uur         workshops

16.30-17.00 uur         plenaire discussie en afsluiting

Gegevens studiemiddag

Datum en tijd: donderdag 14 oktober 2021, 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

Workshops:

  1. De kerk verduurzamen, hoe werkt dat in de praktijk? (Hette Domburg, Schaarsbergen)
  2. Wat is Groen Diakonaat? (Martine van Wolfswinkel, A Rocha Nederland)
  3. Hoe kun je preken over duurzaamheid en gerechtigheid? (Sam Janse)
  4. Hoe kun je omgaan met weerstanden? (Bert Bakker)

Aanmelding

De kosten van de studiedag zijn 10 euro. Studenten hebben gratis toegang. Meld je aan bij Jacques Schenderling met onderstaand aanmeldingsformulier.

Opgaveformulier studiemiddag predikanten 2021

Opgaveformulier studiemiddag predikanten 2021

Do. 14 oktober 2021, 13.30 – 17.00 uur
Bergkerk, Amersfoort

ben je geen predikant, ook dan: van harte welkom!

COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023
Heel bijzonder: Gewoon appelmos! 22 november 2023
A Rocha nieuws
Loop mee voor klimaatrechtvaardigheid en biodiversiteit 26 oktober 2023
Guido Hamelink nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha 27 september 2023