Jezus en de aarde

Themapakket 2015 voor kerken en (bijbelstudie)groepen

Hoe groen was Jezus? Hield hij van dieren? Genoot hij van de schepping? Zou hij vandaag de dag vegetariër zijn, geen auto hebben en biologisch moestuinieren?

Is het eigenlijk wel zinnig om dat soort vragen te stellen? Toch staat in de Bijbel (Kolossenzen 1) dit over Jezus: “Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Alles is voor hem en door hem geschapen.” Jezus’ verbondenheid met de aarde was en is groot.

Het themapakket van A Rocha, dat u nu in handen hebt, bekijkt de schepping door de ogen van Jezus. Hoe ging hij om met de aarde toen hij hier rondliep? Welke regels voor de omgang met de aarde leerde hij als joodse jongen? Reinier Sonneveld behandelt onder andere Kolossenzen 1 in een preekschets. Janneke Burger schreef een verhaal voor kinderen en bedacht een paar leuke opdrachten. Ook zijn er gedichten, liedsuggesties en gebedsteksten opgenomen zodat dit pakket als basis kan dienen voor een eredienst. De bijgeleverde powerpoint ondersteunt de preek. Dit themapakket is op elk moment te gebruiken. Maar we hebben wat extra nadruk gegeven aan de periode rond Kerst en Pasen, de geboorte van Jezus en de opstanding van Jezus. Neem eens wat tijd om met dit themapakket te overdenken wat die momenten voor de schepping betekenen.

Wij hebben met plezier dit themapakket gemaakt. Voor kerken, gemeenten, (bijbelstudie)groepen en individuele gelovigen die ook dit jaar willen nadenken over de zorg voor Gods schepping.

Download hier de onderdelen van het themapakket:

A Rocha themapakket 2015 – Jezus en de aarde

Powerpoint themapakket Jezus en de aarde A Rocha themapakket 2015 – Jezus en de aarde

Dit themapakket wordt u kosteloos aangeboden. Bent u enthousiast over de inhoud, steun dan het werk van A Rocha met een gift of collecte: IBAN NL94 INGB 0009 4767 80 tnv Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.

Het themapakket wordt ondersteund door de Evangelische Alliantie.

COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023
Heel bijzonder: Gewoon appelmos! 22 november 2023
A Rocha nieuws
Loop mee voor klimaatrechtvaardigheid en biodiversiteit 26 oktober 2023
Guido Hamelink nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha 27 september 2023