Stad in bloei

Themapakket 2014 voor kerken en (bijbelstudie)groepen

Voor de tweede keer komt A Rocha met een prachtig themapakket: Stad in bloei. Aan de hand van dit pakket kunnen kerken en (bijbelstudie)groepen zich verdiepen in de relatie tussen geloof en de zorg voor de schepping. Dat kan bijvoorbeeld goed in het voorjaar. De inhoud van dit pakket sluit mooi aan op een campagne als ‘Beleef de lente’.

Dit pakket bevat onder andere een preekschets, liederen, gebeden, praktische tips, een foto-powerpointwedstrijd en creatieve ideeën voor kindergroepen. De powerpoints zijn bruikbaar in een kerkdienst voor ondersteuning bij de tekstlezing, de preek en enkele liederen. Uitgangspunt van dit pakket is de bekende tekst uit Jeremia: “Bid tot de Heer voor de stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”’ Predikant Jeroen Sytsma weet deze tekst op verrassende wijze actueel te maken.

Download hier de drie onderdelen van het themapakket:

Themapakket 2014 Stad in bloei

PP themapakket Stad in bloei (bijbeltekst)

PP themapakket Stad in bloei (preek)

Dit themapakket wordt u kosteloos aangeboden. Bent u enthousiast over de inhoud, steun dan het werk van A Rocha met een gift of collecte: IBAN NL94 INGB 0009 4767 80 tnv Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort, ovv ‘Stad in bloei’.

Het themapakket is gemaakt in samenwerking met de Evangelische Alliantie. Het pakket is gefinancierd door het Platform Diaconale Samenwerking van drie gereformeerde kerken: CGK, NGK en GKV.

COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023
Heel bijzonder: Gewoon appelmos! 22 november 2023
A Rocha nieuws
Loop mee voor klimaatrechtvaardigheid en biodiversiteit 26 oktober 2023
Guido Hamelink nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha 27 september 2023