Oproep natuurbeschermers aan de Nederlandse kerken

Amersfoort, 18 juni 2015

Oproep christelijke natuurbeschermers aan kerken: toon hart voor de schepping

Een groep van ruim veertig christelijke natuurbeschermers roept vandaag de kerken op om hart voor de schepping te tonen. Ze stellen dat kerken een belangrijke rol hebben bij een verantwoorde omgang met de aarde.  Hun oproep komt op de dag dat paus Franciscus zijn encycliek over milieu en klimaatverandering uitbrengt. De natuurbeschermers hebben zich verenigd in een netwerk van A Rocha Nederland.

Volgens de christelijke natuurbeschermers komen geloof en de urgentie om voor de schepping te zorgen dit jaar dichter bij elkaar dan ooit. Vandaag verschijnt de encycliek van Paus Franciscus over milieu en aan einde van dit jaar is er een belangrijke klimaatconferentie in Parijs.

‘We zijn als mensen afhankelijk van deze aarde. Maar wat we nu opeisen is meer dan wat de aarde kan geven’, stellen de natuurprofessionals in hun oproep. Ze maken  zich onder andere zorgen over het verdwijnen van weidevogels, de uitputting van landbouwgronden en het verdwijnen van tropische bossen. ‘Het is nodig dat wij onze bescheiden plek weer vinden en innemen. Wij geloven dat kerken onmisbaar zijn bij het uitdragen van deze boodschap.  God heeft ons Zijn richtlijnen gegeven om over de aarde te regeren door die niet uit te putten, maar te koesteren. In ons geloof in Christus vinden we de broodnodige inspiratie en kracht om de schepping met zorg en respect te behandelen.’

De natuurbeschermers roepen de kerken op tijd te nemen voor verwondering en voor verdieping, onder andere door te preken over de Bijbelse boodschap van hoop voor de schepping. Ook roepen ze op tot positieve actie:  ‘maak wat moois van de kerktuin, bied plek aan vleermuizen in de kerktoren, adopteer een natuurgebied, ruim de rommel in de buurt op, word een groene kerk.’ De groep natuurprofessionals wil kerken ook actief ondersteunen met preekschetsen, ecologisch advies en expertise.

Vrijwel alle ondertekenaars zijn professioneel actief in de natuurwereld en verenigd in het netwerk A Rocha Pro.

De hele oproep inclusief ondertekenaars is hier te lezen: Oproep aan kerken – Toon hart voor de schepping

workshop kinderwerk 1 februari 2024
Uitbreiding leefgebied aardbeivlinder 24 januari 2024
A Rocha nieuws
Kom naar het A Rocha winterweekend 18 januari 2024
COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023