Blog van de maand: ‘On/off schuldig’

29 september 2022

Annemarthe Westerbeek, directeur A Rocha Nederland

“Je schuldig voelen is oké. Je schuldig voelen mag. Je schuldig voelen is niet erg. Blijf er alleen niet in hangen.” Ik denk dat ik dit al honderd keer tegen mezelf heb gezegd en toch heb ik het nodig om het te blijven herhalen. Bijvoorbeeld wanneer ik toch die plastic zak met appels koop, toch zwicht voor de auto in plaats van de fiets. Maar ook wanneer ik lees of zie dat klimaatverandering voor iemand elders in de wereld ingrijpende gevolgen heeft. Blijkbaar ben ik, en daarmee ook mijn medemens, aardig hardleers.

Zondag 16 oktober is het Micha Zondag. Het thema is ´On/off schuldig’, over ons eigen plek in een systeem dat wel/niet schuldig is aan onrecht. Micha Zondag is de zondag in het jaar waarin kerken in Nederland preken, zingen en met elkaar in gesprek gaan over een thema rondom (on)recht. Dit jaar over het systeem waar jij en ik in wonen, leven en werken.

Dagelijks horen en zien we beelden van wat de gevolgen zijn van onze manier van leven. De klimaatcrisis zorgt wereldwijd voor extreme weersomstandigheden als droogte en hevige regen. Hierdoor kunnen soorten niet overleven, mislukken er oogsten en kunnen mensen niet blijven wonen op de plekken waar ze geboren zijn. Door de gangbare manier van landbouw bedrijven verliezen we een rijkdom aan biodiversiteit. Vogels hebben niets meer te halen in onze velden. Het laatste IPCC rapport laat zien dat we echt ook zelf moeten veranderen willen onze aarde leefbaar houden voor zoveel mogelijk leven. Innovatie en met de vinger naar anderen wijzen is niet genoeg.

Maar zijn jij en ik nou ook automatisch schuldig doordat we in dit systeem leven, en er in onze consumptiepatronen aan bijdragen en het in stand houden? Ja en nee, in mijn ogen.

Ja, omdat we wel degelijk een keuze hebben om het anders te doen, en dit soms wel en soms niet doen. Hier moeten we telkens weer opnieuw voor kiezen. Juist doordat de samenleving en het systeem dat we met elkaar hebben opgetuigd het niet voor ons zal doen.

Nee, omdat ik geloof in nog een groter systeem: het Koninkrijk van God. Het prachtige rijk waar God nu al mee bezig is en nu al zichtbaar wil maken door ons en door het geheel van zijn schepping heen en in de verzoening en verlossing van Jezus voor heel zijn schepping en alles wat leeft.  Hij wil ons gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

Ondertussen voel ook ik me nog wel af en toe schuldig. En jij wellicht ook. Laat het maar gebeuren, het mag. Pak het beet. Denk er even goed over na, praat er over met jezelf, met God en wellicht met een ander. Maar leg het dan ook weer naast je neer en gebruik de ruimte en rust die dan vrij komt om aan de slag te gaan om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Door je in te zetten voor een gezonde schepping en Hem, niet het systeem,  je keuzes te laten bepalen.

Makkelijk? Nee. Mogelijk, Ja!

Wil je ook een Micha Zondag organiseren in jouw gemeente? Kijk dan op www.michazondag.nl 

COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023
Heel bijzonder: Gewoon appelmos! 22 november 2023
A Rocha nieuws
Loop mee voor klimaatrechtvaardigheid en biodiversiteit 26 oktober 2023
Guido Hamelink nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha 27 september 2023