Nieuwe lokale groep: A Rocha Dronten

24 januari 2022

Eerste activiteit A Rocha Dronten: World Cleanup Day

A Rocha Nederland is een lokale groep rijker. Vanuit de Protestantse Gemeente Dronten is het initiatief genomen in Dronten een lokale groep op te richten. A Rocha telt nu vijftien lokale groepen, verspreid over heel Nederland. 

‘We beginnen gewoon!’ zeiden Ron Methorst en Ellien Boiten tegen elkaar. En dat is wat ze deden. Op 16 september 2021, World Clean Up Day, gingen Ron en Ellien met een tiental vrijwilligers aan de slag met een Cleanup in Dronten. Dat was de eerste activiteit van A Rocha Dronten.

Op 6 november deden ze met een groep vrijwilligers mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Op het terrein van de scouting werden beukenhagen en een stenen wal geplaatst.

Voor Ron en Ellien is het belangrijk om met A Rocha Dronten niet iets nieuws te beginnen maar juist aan te sluiten en samen te werken met de bestaande initiatieven in en rondom Dronten. De start van de A Rocha groep is dan ook mede tot stand gekomen door de medewerking vanuit de Groene Kerk werkgroep van de PG in Dronten.

Op de contactenlijst staan inmiddels zo’n vijfentwintig mensen. In 2022 willen Ron en Ellien graag weer met hen aan de slag in de natuur en hopen zij nog meer mensen enthousiast te kunnen maken. Op de planning staan in elk geval een verwonderwandeling en berenklauwbestrijding in het Dronter Wisentbos.

Woon je in Dronten of in de buurt en wil je meer weten over A Rocha Dronten? Neem dan contact op met Ellien via dronten@arocha.org.

Blog van de maand: Ode aan de boom 10 mei 2022
Levenslessen in Leren van bomen 18 februari 2022
A Rocha nieuws
Webinar eerlijke economie met Matthias Olthaar 27 januari 2022
Nieuwe lokale groep: A Rocha Dronten 24 januari 2022