Programma voor kerken: Hart voor de schepping

18 maart 2016

A Rocha lanceert op 21 maart 2016 een nieuw programma: ‘Hart voor de schepping’. A Rocha wil met dit programma lokale kerken ondersteunen oog te krijgen voor de schepping en kansen voor natuur in kerkgebouw en –tuin te benutten.

‘Hart voor de schepping’ bestaat uit een online database met preken, bijbelstudiemateriaal, gebeden en liederen over het thema geloof-natuur. Daarnaast biedt A Rocha concreet advies en begeleiding aan kerken die oog willen krijgen voor natuur of praktisch met natuurbehoud in en rond het kerkgebouw aan de slag willen.

Programmaleider Jaap Gijsbertsen: “Voor sommige vleermuispopulaties zijn kerktorens van groot belang. Vleermuizen kunnen overlast geven, maar je kunt ze ook gecontroleerd ruimte bieden. Er zijn ook veel kerktuinen waar prachtige kansen liggen voor natuur in combinatie met een aantrekkelijke uitstraling. Zeldzame inheemse planten als de akkergeelster worden bijvoorbeeld juist rond kerken aangetroffen. Ik zie het als een groen en praktisch getuigenis van ons geloof, wanneer we ruimte geven aan dieren en planten bij onze kerkgebouwen.”

Een eerste pilot loopt intussen met de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Den Haag. Gemeentelid Gijsbert Pellikaan: “Ons kerkgebouw De Morgenster staat in een park. De ruimte rondom het gebouw vraagt om een nieuwe invulling en A Rocha gaat hierover meedenken. Ik zie mogelijkheden voor de aanleg van een kleurrijke kerktuin met bloemen en struiken voor insecten, een bijenhotel en een aantal nestkasten.”

Meer weten?

Folder_Hart voor de schepping

Flyer fotowedstrijd_Hart voor de schepping

 

 

Zomer-seminars bij A Rocha Frankrijk 17 juni 2022
A Rocha loopt mee met klimaatmars op 19 juni 14 juni 2022
A Rocha nieuws
Podcast met Embert Messelink 3 juni 2022
Blog van de maand: Ode aan de boom 10 mei 2022