Micha Zondag 2019: zorg voor dieren in de schijnwerpers

3 juni 2019

De Micha Zondag valt dit jaar op 20 oktober. Na thema’s als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal, met het thema ‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Annemarthe van Micha Nederland licht toe: “De hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn schepping, ook voor de dieren. Maar de manier waarop wij in Nederland met hen omgaan, staat daar vaak haaks op. Terwijl God ons nadrukkelijk gevraagd heeft om voor Zijn schepping te zorgen. Daarom willen wij christenen inspireren, activeren en in gesprek brengen over de keuzes die we hierin als kerk en als individu maken.”

Als partner van Micha Nederland heeft A Rocha dit jaar bijgedragen aan de uitwerking van het thema voor de Micha Zondag. Op www.michazondag.nl kunnen kerken een kant-en-klaar themapakket downloaden met onder meer preekschetsen, liederen, gebeden en kinder- en tienermateriaal. In de preekschetsen staat Genesis 9:9-10 centraal, waar God na de zondvloed een verbond sluit met mens én dier. Het materiaal is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt. Deelnemende kerken kunnen zich hier aanmelden.

Duurzame Bucketlist vernieuwd! 7 oktober 2019
Cleanups van Schiermonnikoog tot Monster 24 september 2019
A Rocha nieuws
28 sept. Oogstfeest Dorpsakker De Parel 18 september 2019
A Rocha bij Groen Geloven 2019 22 augustus 2019