Micha Zondag 2019: zorg voor dieren in de schijnwerpers

3 juni 2019

De Micha Zondag valt dit jaar op 20 oktober. Na thema’s als armoede, onrecht en klimaatverandering, staat dit jaar de zorg voor dieren centraal, met het thema ‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Annemarthe van Micha Nederland licht toe: “De hele Bijbel getuigt van Gods liefde voor Zijn schepping, ook voor de dieren. Maar de manier waarop wij in Nederland met hen omgaan, staat daar vaak haaks op. Terwijl God ons nadrukkelijk gevraagd heeft om voor Zijn schepping te zorgen. Daarom willen wij christenen inspireren, activeren en in gesprek brengen over de keuzes die we hierin als kerk en als individu maken.”

Als partner van Micha Nederland heeft A Rocha dit jaar bijgedragen aan de uitwerking van het thema voor de Micha Zondag. Op www.michazondag.nl kunnen kerken een kant-en-klaar themapakket downloaden met onder meer preekschetsen, liederen, gebeden en kinder- en tienermateriaal. In de preekschetsen staat Genesis 9:9-10 centraal, waar God na de zondvloed een verbond sluit met mens én dier. Het materiaal is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt. Deelnemende kerken kunnen zich hier aanmelden.

Zomer-seminars bij A Rocha Frankrijk 17 juni 2022
A Rocha loopt mee met klimaatmars op 19 juni 14 juni 2022
A Rocha nieuws
Podcast met Embert Messelink 3 juni 2022
Blog van de maand: Ode aan de boom 10 mei 2022