Jan van der Stoep bestuurslid A Rocha Internationaal

24 oktober 2020

Foto: rogierbos.com

Jan van der Stoep wordt bestuurslid van A Rocha Internationaal. Zijn benoeming past in een nieuwe fase waarin nationale organisaties meer verantwoordelijkheid nemen voor het wereldwijde A Rocha werk.

Jan van der Stoep (1968) studeerde biologie te Wageningen en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede. Jan was eerder voorzitter van A Rocha Nederland. Over zijn nieuwe rol zegt hij: ‘A Rocha is een beweging van christenen die wereldwijd zorg dragen voor de schepping. Dat geeft me hoop. Ik zie ernaar uit om in deze nieuwe functie actief mee te denken over de missie en koers van onze wereldwijde beweging’.

In het nieuwe bestuursmodel leveren clusters van A Rocha landen een bestuurslid voor het internationale bestuur. Jan wordt afgevaardigd door het cluster Noord-Europa, met daarin Nederland, Engeland, Tsjechië en ook het klimaatprogramma Climate Stewards. Deze nieuwe werkwijze past bij een groeiende betrokkenheid van A Rocha Nederland bij wereldwijde A Rocha projecten. Een concrete stap is dat A Rocha Nederland in 2021 met financiële steun van Nederlandse bedrijven en kerken bosaanplant door A Rocha Peru mogelijk gaat maken.

Programma studiedag Geloof & Duurzaamheid bekend 30 september 2021
A Rocha op weg naar COP26 24 september 2021
A Rocha nieuws
A Rocha doet onderzoek naar toekomstbeeld jongeren 23 september 2021
Vacature: Directeur A Rocha Nederland 17 september 2021