Jan van der Stoep bestuurslid A Rocha Internationaal

24 oktober 2020

Foto: rogierbos.com

Jan van der Stoep wordt bestuurslid van A Rocha Internationaal. Zijn benoeming past in een nieuwe fase waarin nationale organisaties meer verantwoordelijkheid nemen voor het wereldwijde A Rocha werk.

Jan van der Stoep (1968) studeerde biologie te Wageningen en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede. Jan was eerder voorzitter van A Rocha Nederland. Over zijn nieuwe rol zegt hij: ‘A Rocha is een beweging van christenen die wereldwijd zorg dragen voor de schepping. Dat geeft me hoop. Ik zie ernaar uit om in deze nieuwe functie actief mee te denken over de missie en koers van onze wereldwijde beweging’.

In het nieuwe bestuursmodel leveren clusters van A Rocha landen een bestuurslid voor het internationale bestuur. Jan wordt afgevaardigd door het cluster Noord-Europa, met daarin Nederland, Engeland, Tsjechië en ook het klimaatprogramma Climate Stewards. Deze nieuwe werkwijze past bij een groeiende betrokkenheid van A Rocha Nederland bij wereldwijde A Rocha projecten. Een concrete stap is dat A Rocha Nederland in 2021 met financiële steun van Nederlandse bedrijven en kerken bosaanplant door A Rocha Peru mogelijk gaat maken.

Zomer-seminars bij A Rocha Frankrijk 17 juni 2022
A Rocha loopt mee met klimaatmars op 19 juni 14 juni 2022
A Rocha nieuws
Podcast met Embert Messelink 3 juni 2022
Blog van de maand: Ode aan de boom 10 mei 2022