EKO-scan: kansen voor natuur rond kerken

A Rocha lanceert het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek (EKO). Met deze quickscan kan iedereen aan de slag om de beste kansen voor natuur rondom het eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen.

De scan is in te vullen via de homepage van deze website door kerkenraden, commissies of kerkleden. Door een aantal eenvoudige vragen kan A Rocha met behulp van ecologen bepalen wat de beste kansen zijn voor natuur. Zit er een verbouwing van de kerk aan te komen? Dan is het wellicht mogelijk om eenvoudige voorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen mee te financieren. Ligt de kerk in de buurt van een natuurgebied? Dan kan de kerktuin de natuurwaarden in dat gebied wellicht versterken. Andere vragen richten zich op kansen voor bloeiende heesters en of er vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor het beheer van de kerktuin. Gemeenteleden of kerken die de EKO-scan invullen, krijgen binnen enkele weken een deskundig advies toegemaild.

A Rocha heeft de EKO-scan ontwikkeld in het kader van het programma Hart voor de schepping, dat zich ook met verdiepende materialen en excursies richt op kerkelijke gemeenschappen. Coördinator Martine van Wolfswinkel:  ‘Deze scan is een hulpmiddel voor kerken die zorg voor Gods schepping rondom hun kerkgebouw zichtbaar willen vormgeven. Onze droom is dat er een netwerk van groene kerktuinen ontstaat.’

 

Collegedag Ecologische Gerechtigheid – met Dave Bookless 28 maart 2019
Groene Kerktuinen Route 28 maart 2019
A Rocha nieuws
Klimaatmars en aswoensdag 11 maart 2019
Vleermuizen: eng of nuttig? 19 februari 2019