Diaconessen dragen dorpsakker over aan A Rocha

3 oktober 2018

Het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen draagt dorpsakker De Parel over aan A Rocha. Beide organisaties maakten dat tijdens het jaarlijkse oogstfeest op het project officieel bekend.

Dorpsakker ‘De Parel’ is een ecologische moes– en pluktuin met een sociale functie, aan de rand van Amerongen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om in een beschutte en veilige omgeving vrijwilligerswerk te doen. Ze werken samen met buurtbewoners, waardoor hun sociale netwerk en kansen op werk groter worden. De zusters diaconessen startten dit project in 2013.

De zusters diaconessen gaan in 2019 kleiner wonen in een nieuw te starten leefgemeenschap. In die overgang past ook de overdracht van dorpsakker De Parel aan A Rocha. A Rocha krijgt de grond in bruikleen vanaf 1 januari 2019. Ook stellen de diaconessen de komende jaren nog financiën beschikbaar voor het project.

Zr. Greet Verhoeven, leidend diacones: ,,Wij zijn blij dat dit prachtige project ‘De Parel’ in goede handen komt bij A Rocha, zodat het een ‘sieraad’ voor Amerongen en haar omgeving kan blijven.‘’ Embert Messelink, directeur van A Rocha: ,,A Rocha wil in praktische projecten laten zien wat een goede omgang met Gods schepping inhoudt. Een tuin waar ecologie, voedselvoorziening en aandacht voor mensen centraal staat, sluit daar naadloos bij aan. Als A Rocha willen we dit prachtige project graag verder ontwikkelen in lijn met de koers die door de diaconessen is ingezet.’’

COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023
Heel bijzonder: Gewoon appelmos! 22 november 2023
A Rocha nieuws
Loop mee voor klimaatrechtvaardigheid en biodiversiteit 26 oktober 2023
Guido Hamelink nieuwe bestuursvoorzitter A Rocha 27 september 2023