COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen?

27 november 2023

Donderdag 30 november komen afgevaardigden van over de hele wereld bijeen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voor COP28. Het zal het vijfjaarlijkse voortgangsrapport, dat tijdens de COP26 in Glasgow begon, afsluiten met  een teruggrijpen op wat is vastgelegd in de historische overeenkomst van Parijs. Op maandag 20 november verscheen er ook al een VN-rapport met een ernstige waarschuwing: het huidige klimaatbeleid en de huidige afspraken koersen af op een ‘helse’ stijging van 3 graden ten opzichte van het pre-industriële niveau. En dat nog in deze eeuw. Dit zal leiden tot frequentere en buitengewone overstromingen, bosbranden en stormen met catastrofale gevolgen voor de veiligheid van degenen die het meest klimaatkwetsbaar zijn, voor levensonderhoud en voor alles wat leeft in de schepping. Elke 0.1 graad van opwarming is van belang en daarom hebben we nu meer dan ooit wereldleiders nodig die gehoor geven aan deze waarschuwingen. 

 

Wat gaan ze bespreken?
Hoewel het algemene doel van elke COP is om meer samen te werken om klimaatverandering aan te pakken, varieert de agenda afhankelijk van de belangen van het gastland. Centraal op de COP28 staat de afronding van de ‘Global Stocktake’. Een ander belangrijk resultaat voor deze COP is de ‘eindtekst’. Deze heeft tot doel om te reflecteren op de acties tot nu toe en een plan voor de toekomst op te stellen. Tot nu toe wordt al duidelijk dat landen (ook Nederland) hun ambities en uitvoering van plannen moeten opvoeren om doelstellingen te halen. De COP28 is daarom ook een kans voor landen om hun klimaatbeleid bij te sturen.

De rol van fossiele brandstoffen zal een ander belangrijk discussiepunt zijn. Deze specifieke COP28 heeft al tot veel discussie geleid vanwege de locatie in en belangrijke oliestaat en de gekozen voorzitter: Sultan Al Jabar, de directeur van de staatsoliemaatschappij. Het VN rapport dat op 20 november is gepubliceerd waarschuwt dat wanneer we de afspraken over Co2 reductie willen realiseren dat we van de geraamde totalen voor 20230 met nog eens 42% moeten reduceren. Dit komt overeen met de uitstoot van de vijf grootste vervuilers in de wereld.

Wetenschappers zijn er al jaren heel duidelijk over dat we snel moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen om de emissiereducties te halen die die nodig zijn om opwarmen hoger dat 2(beter ia 1,5) graden te voorkomen. Een duidelijke beslissing door COP28 is daarom essentieel. En één die recht doet aan de armere landen van de wereld en daarin de rol van de rijkere landen.

Rol van natuur in klimaatverandering
Vanuit de natuurbeschermingsorganisaties is de rol van de natuur in de aanpak van klimaatverandering. Geschat wordt dat een derde van de reductie van emissies gerealiseerd kan worden door de natuur te beschermen en te herstellen. Cruciaal is dat de wetenschap duidelijk maakt dat dit nodig is naast, en niet in plaats van, het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom zouden we graag zien dat wereldleiders de belangrijke rol van de natuur gaan inzien en serieus nemen. Dat ze gaan inzien dat de natuuroplossingen een rol kunnen spelen bij zowel het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering als in het ondersteunen van gemeenschappen om zich aan te passen en veerkracht te bouwen.

We weten bijvoorbeeld dat het herstellen van mangrovebossen – bijvoorbeeld het werk van A Rocha Kenia en Ghana – koolstof absorbeert en effectief is gebleken als bescherming tegen overstromingen aan kusten die te lijden hebben onder de stijgende zeespiegel. Het is ontzettend belangrijk dat landen bereid zijn om financieel te investeren in natuurpositieve en effectieve klimaatoplossingen.

We leven in een tijd van ongekende klimaatverandering en biodiversiteitsverlies: elke actie, elke fractie van een graad opwarming van de aarde doet ertoe – elk potentieel olieveld dat niet wordt geëxploiteerd, elke nieuwe hernieuwbare energiebron, elke vogel in de lucht en elk hersteld bos doet ertoe!

Hoe kun je zelf actie ondernemen?

  1. Bid met ons mee voor de onderhandelingen. Bid bijvoorbeeld dit klimaatgebed of bid een gebed uit de gebedenbundel van de Laudato SI Alliantie die speciaal is samengesteld voor de COP28.
  2. Bid samen met de klimaatwakers in Den Haag, op donderdag 30 nov en 7 december (zie https://deklimaatwakers.nl).
  3. Bid met christenen wereldwijd op zaterdag 2 december tussen 07:00-12:30 uur, als paus Franciscus zijn toespraak houdt en afspraken heeft op de VN Klimaattop.
  4. Kom op voor natuur inclusief klimaatbeleid en gebruik je stem bij de Europese Verkiezingen of welke verkiezing er in de komende tijd aan komt.
  5. Laat je stem horen en geef aan bij de politieke partij waar jij lid van bent dat je wil dat er prioriteit wordt gegeven aan natuur. Stuur ze een e-mail. Hier staan de gegevens van de tweede kamer leden van de CU, CDA , SGP en naar alle andere fracties.

Geschreven door Hannah Eves, werkzaam bij A Rocha UK.

workshop kinderwerk 1 februari 2024
Uitbreiding leefgebied aardbeivlinder 24 januari 2024
A Rocha nieuws
Kom naar het A Rocha winterweekend 18 januari 2024
COP28: Waar gaat het over en kan jij zelf doen? 27 november 2023