Bidden voor biodiversiteit

7 december 2022

Vandaag begint de COP15, de VN conferentie over biodiversiteit – het voortbestaan van het leven op aarde. De top wordt gehouden in Montreal (Canada) en duurt tot 19 december. De COP (Conference of the Parties) over biodiversiteit wordt elke twee jaar gehouden, maar is dit jaar van extra groot belang. 

Net als over klimaat, is er over biodiversiteit een verdrag gesloten waaraan alle 196 landen die dit hebben ondertekend zich moeten houden. Daar komt nu een mondiaal biodiversiteitskader bij, waarin doelen staan omschreven die in 2030 en 2050 bereikt moeten zijn. Over dit Global Biodiversity Framework gaat de COP15 in Montreal. Er ligt al een voorstel op tafel, en deze zal nu op details besproken en onderhandeld worden, waarna het door alle landen moet worden aangenomen.

Een van de doelen die in het Global Biodiversity Framework staan omschreven is dat wereldwijd 30% van het oppervlak van zee en land uit beschermde natuur moet bestaan. Dat geldt voor alle individuele landen, ook voor Nederland. Daarnaast moet het uitspoelen van nutriënten (uit mest bijvoorbeeld) met de helft worden verminderd, en moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen met twee derde worden teruggebracht. Ook de hoeveelheid plastic die in de natuur terechtkomt moet worden geëlimineerd.

De link met het halen van de klimaatdoelen wordt ook gemaakt. Zo moet een deel van de CO2 reductie plaatsvinden door middel van Nature Based Solutions (natuurlijke oplossingen) én mogen projecten voor het halen van de klimaatdoelen de natuur niet schaden. Andersom is het tegengaan van klimaatverandering een belangrijke factor in het behoud van biodiversiteit.

Belangrijk voor niet-Westerse landen is dat er vanuit de rijke landen 200 miljard dollar extra moet komen voor het halen van de doelen die in het biodiversiteitskader staan omschreven. Verder is er op deze top veel aandacht voor de rechten van inheemse volkeren, en het behoud van de gebieden waarin zij leven.

De visie voor 2050 is dat we als mensen weer ‘in harmonie met de natuur’ leven. Dat is niet alleen een mooie term, maar het is noodzakelijk voor het voortbestaan van al het leven op aarde, voor het behoud van de schepping, waar wij zelf net zo goed onderdeel van zijn. Zonder natuur, zonder gezonde lucht, water en planten die ons voeden en zuurstof geven, is het leven op aarde niet mogelijk. Laten we daarom bidden voor alle mensen die namens overheden, natuurorganisaties, inheemse groepen en jongere generaties deelnemen aan de COP15 of daar aanwezig zijn. Want het stellen én halen van krachtige doelen voor nu en de toekomst is van het grootste belang voor heel de schepping.

Lees hier meer over A Rocha en onze aanwezigheid in Montreal bij de COP15 

GroenGelovig op 21 oktober in Veenendaal 18 mei 2023
Bijzondere kevers gevonden in Bennekom 27 maart 2023
A Rocha nieuws
Hoopvolle stappen zetten richting minder afval 2 maart 2023
Gezocht: online media vrijwilliger en eindredacteur magazine 1 maart 2023