A Rocha jaarverslag 2021

4 juli 2022

Het schrijven van een jaarverslag is altijd een mooi moment van terugblikken. En terugkijkend op het jaar 2021 is er veel om dankbaar voor te zijn. Ondanks coranamaatregelen hebben onze lokale groepen natuurwerkdagen georganiseerd, samen gevierd en genoten van Gods schepping. In samenwerking met allerlei partners hebben we als A Rocha Nederland bijgedragen aan diverse mooie activiteiten, waaronder Groen Gelovig, een studiedag voor predikanten en een onderzoek naar wat jongeren denken over de toekomst, klimaatverandering en de kerk. Hoogtepunt van het jaar was toch wel het inspiratieweekend eind juni, waar we met 70 bevlogen mensen bij elkaar kwamen om elkaar te ontmoeten, (opnieuw) geïnspireerd te raken én zoveel mogelijk soorten dieren en planten te determineren voor de 1000-soorten challenge, onder leiding van Kees de Heer.

Het jaar 2021 was ook een jaar van afscheid nemen én nieuwe mensen verwelkomen. Na 18 jaar intensieve betrokkenheid bij A Rocha Nederland, waarvan de laatste 10 jaar als directeur, nam Embert Messelink afscheid van A Rocha, om naast zijn studie theologie als kerkelijk werker in Amersfoort aan de slag te kunnen gaan. Tijdens een mooi afscheidsfeest in november werden verhalen gedeeld en herinneringen opgehaald. Het was tijd om het stokje door te geven, en wel aan Annemarthe Westerbeek, directeur van A Rocha Nederland per februari 2022.

Het gehele jaarverslag over 2021 is hier te lezen: A Rocha Jaarverslag 2021.

Plastic Free February: een maand zonder plastic 12 januari 2023
In Memoriam – Willem Scheres (1946 – 2022) 15 december 2022
A Rocha nieuws
Climate Stewards lanceert CO2-calculator voor kerken  14 december 2022
Bidden voor biodiversiteit 7 december 2022