A Rocha jaarverslag 2015

24 mei 2016

Bijna zestig natuurwerkdagen, tientallen wandelingen, excursies, workshops en hagenpreken. Een betrokken oproep aan kerken om te zorgen voor de schepping en aanwezigheid bij de wereldklimaattop in Parijs. Dat zijn de hoogtepunten van het A Rocha jaar 2015.

Je kunt zeggen dat geloof en zorg voor de schepping nog nooit zo dicht bij elkaar kwamen als in 2015. De veelbesproken encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus leverde daar een belangrijke bijdrage aan. De encycliek inspireerde het expert-netwerk A Rocha Pro tot een oproep aan kerken om te zorgen voor de schepping en het voornemen om kerken daarin actief te ondersteunen. De oproep kreeg veel aandacht in de landelijke pers. Verder was A Rocha met een aantal afgevaardigden aanwezig op de klimaattop in Parijs, waar de relevantie van het christelijke geloof voor duurzame ontwikkeling werd ingebracht en besproken.

Ook andere activiteiten waren er volop. Het aantal lokale A Rocha groepen kwam in Nederland op dertien. A Rocha startte met de ontwikkeling van een nieuw programma ‘Hart voor de schepping’. Er waren natuurwerkdagen, hagenpreken, verwonderwandelingen, een natuurweek, workshops en lezingen. Met behulp van nieuwsbrieven en (sociale) media werd een breed publiek bereikt. Naar schatting zijn enkele duizenden mensen in 2015 geïnspireerd en actief betrokken bij de zorg voor Gods prachtige schepping.

In het jaarverslag 2015 zetten we alle ontwikkelingen op een rij. Ook geeft het jaarverslag inzicht in de financiën. A Rocha heeft een stabiel financieel jaar achter de rug, maar spreekt wel van een kwetsbare situatie. De verwachting is dat A Rocha vanaf 2016 voor het eerst haar financiële reserves zal moeten aanspreken. Een robuustere inkomensstroom is nodig voor de komende jaren.

ARNL Jaarverslag 2015

Zomer-seminars bij A Rocha Frankrijk 17 juni 2022
A Rocha loopt mee met klimaatmars op 19 juni 14 juni 2022
A Rocha nieuws
Podcast met Embert Messelink 3 juni 2022
Blog van de maand: Ode aan de boom 10 mei 2022