Lezingen en workshops

Nodig een spreker uit 

Wil je je als gemeente, jongerengroep of bijbelstudiegroep graag verder verdiepen in het thema ‘zorg voor de schepping’, dan komen we graag een keer bij je spreken. Kijk voor een nadere kennismaking op onze sprekerslijst. Hieronder vind je ons programma. In overleg is een andere invulling ook mogelijk.

Optie 1: Eén avond met spreker

In een bijeenkomst van ca. 1.5 uur nemen we je mee op reis door de Bijbel en ontdekken we daarin de ‘groene lijn’. We zien dat geloof en zorg voor de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit passen we toe op actuele thema’s zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. We onderzoeken wat de missie van de kerk is in natuurbehoud en maken het concreet door te zoeken naar manieren om daar op onze eigen plek iets aan bij te dragen.

Kosten: € 200,- plus reiskosten *

Optie 2: Twee avonden met spreker

Twee bijeenkomsten met twee (verschillende) sprekers. De eerste avond gaan we in op de Bijbelse basis van zorg voor de schepping. Op de tweede bijeenkomst gaan we onderzoeken hoe dit praktisch te maken is voor ieder persoonlijk, maar ook als gemeente.

Kosten: € 400 plus reiskosten *

Optie 3: Eén avond met spreker, studiemateriaal voor overige avonden

Wil je graag met je kerk of bijbelstudiegroep meerdere avonden besteden aan het thema zorg voor de schepping? Dan kunnen we je een avond met spreker bieden, plus suggesties voor de invulling van de overige avonden, en daarbij passend studiemateriaal.

Kosten: € 225 plus reiskosten *

Optie 4: Preekbeurt

Een aantal van onze sprekers is ook beschikbaar om te preken tijdens een scheppingszondag of een themadienst over zorg voor de schepping. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten: € 200* (of de gebruikelijke preekvergoeding)

Workshops

Workshop Groen diaconaat

Hoe geef je duurzaamheid en groen geloven een plek in de gemeente? En wat is de rol van de diaconie daarin? Je ontdekt het tijdens de workshop Groen Diaconaat van A Rocha. Interesse? Mail naar nederland@arocha.org.

Kosten: € 200 plus reiskosten *

* De kosten zijn bespreekbaar en naar draagkracht.

Zelf aan de slag

Op onze website vind je studiematerialen die gebruikt kunnen worden voor een themadienst, een bijbelstudiekring of een serie artikelen in het kerkblad. Naast themapakketten, lezingen en preken, is er ook inspirerend beeldmateriaal te vinden. Ook geven we suggesties voor activiteiten met kinderen.

Terug naar Kerken en schepping