Zorg voor de schepping (inactief)

Wanneer we zorg dragen voor de schepping, geven we handen en voeten aan ons belijden en geloven. Abstract wordt concreet, woorden worden daden en hoop wordt zichtbaar. Het gaat er nu om concreet iets doen voor de schepping om ons heen. We bieden ruimte en kansen aan de medeschepselen die deze aarde met ons delen (vogels, vlinders, planten etc.).

De centrale vraag is: Wat kunnen wij doen om de natuur in en om ons kerkgebouw en/of thuis te versterken?

Voorbeelden van onze zorg voor de schepping zijn:

Praktisch uitdrukking geven aan zorg voor de schepping kan eenvoudig zijn en dichtbij beginnen. We bieden hierbij advies, ondersteuning en inhoudelijke begeleiding. A Rocha heeft als christelijke natuurbeschermingsorganisatie ruimschoots ervaring in het verbinden van geloof met de praktijk. In ons netwerk hebben wij veel expertise, die we  graag ter beschikking stellen. Wij komen met concrete adviezen die zijn afgestemd op jouw situatie en behoeften. Neem hier contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Nieuw! Om snel een indruk te kunnen krijgen van kansen voor natuur rondom het kerkgebouw, is er nu het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek. Vul deze EKO-scan in, en je krijgt binnen enkele dagen een overzichtje met ideeën en tips.

De concrete acties kunnen ondersteund worden met een informatiebord waarop naar de omgeving wordt uitgelegd waarom je gemeente zich inzet voor natuur. In combinatie met de inrichting van bijvoorbeeld de kerktuin liggen hier unieke kansen voor een ‘groen christelijk getuigenis’ in wijk,  dorp of stad. Stelt je voor: kerkgebouwen, kerktuinen en andere ruimten waar hoopvolle tekenen van het koninkrijk zichtbaar worden!

Aan de slag – handige links

Terug naar hoofdpagina Hart voor de schepping

Kijk hier voor meer inspiratie en materialen.