Over het programma (inactief)

‘Hart voor de schepping’ is een ondersteuningsprogramma voor kerken en christenen die hun relatie met de schepping inhoud willen geven. Met dit programma kun je je verdiepen in het thema geloof/natuur en bewust invulling geven aan zorg voor de schepping in kerkgebouw en -tuin.

Opzet van Hart voor de schepping

Hart voor de schepping bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen, waarmee je als gemeente stappen kunt zetten in de zorg voor de schepping. In het programma worden hoofd, hart én handen aangesproken.

Hoop voor de schepping – verdieping

Het is mooi om je als gemeente of Bijbelkring te bezinnen op geloof en (zorg voor) de schepping. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een van de themapakketten van A Rocha. Of gebruik eens een preek of lezing uit de database en praat daarover door. Ook is het mogelijk een spreker van A Rocha uit te nodigen voor een gemeenteavond of andere samenkomst.

Vier de schepping – beleving

Na verdieping volgt beleving. De natuur beleef je door erop uit te gaan. Dit kan samen met iemand van A Rocha. We kunnen bijvoorbeeld een ‘verwonderwandeling’ organiseren. Of houd eens een hagenpreek en neem zo de gemeente mee naar buiten.

Zorg voor de schepping – toepassing

Verwondering over de schepping zal inspireren tot zorg voor de schepping. Hoe kun je als gemeente(leden) zorgen voor de natuur dicht bij huis? Wellicht biedt de kerktuin of het kerkgebouw mogelijkheden de natuur meer ruimte te geven. A Rocha denkt graag mee en kan advies geven over het (her)inrichten van de (groene) ruimte in en rond de kerk.

Wat wij bieden

Wil je als gemeente meedoen aan Hart voor de schepping, laat het ons dan even weten. Je hebt al vrij toegang tot alle studiematerialen op de website. Daarnaast krijg je:

Wat wij vragen

Om dit te kunnen aanbieden, worden kosten gemaakt. Wij vragen hiervoor daarom een vergoeding naar draagkracht. Dit kan bijvoorbeeld de opbrengst van een collecte zijn. Neem contact met ons op voor een programma op maat: hartvoordeschepping@arocha.org.