Wat we doen

A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping.

Lokale groepen

In Nederland adopteren onze veertien lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur.

Natuur in de buurt

Op allerlei manieren willen we mensen aanmoedigen om de natuur in de eigen omgeving te leren kennen, ervan te genieten en ervoor te zorgen. Dit kan door mee te doen aan de A Rocha nature challenges, aan te sluiten bij de jaarlijkse World Cleanup Day in september of deel te nemen aan Plastic Free February.

Kerken en schepping

Met ons programma Kerken en schepping ondersteunen we kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping. We publiceren en spreken geregeld over de relatie tussen het christelijk geloof en zorg voor deze aarde.

Climate Stewards

Door ons klimaatprogramma Climate Stewards leveren we een bijdrage aan duurzame en bosplantprojecten. Met deze projecten vervangen we fossiele brandstoffen door duurzame energie. Daarnaast zijn ze goed voor biodiversiteit en voor de lokale economie van de allerarmsten.

Internationaal

A Rocha zet zich in voor natuurbehoud wereldwijd. We werken in twintig landen op vrijwel alle continenten aan natuurbehoud, bewustwording en duurzame ontwikkeling. Vanuit Nederland leveren we geregeld kennis en expertise voor deze internationale natuurbeschermingsprojecten.

A Rocha Pro

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die in de natuurbeschermingswereld werken. Twee keer per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst. We bespreken thema’s op het vlak van natuur en geloof en dragen onze mening uit richting politiek, kerken en samenleving.

Twee nieuwe vacatures voor jongeren bij A Rocha Frankrijk 26 november 2021
Annemarthe Westerbeek wordt directeur A Rocha Nederland 22 november 2021
A Rocha nieuws
Duurzame bucketlist app helpt bij het maken van duurzame keuzes 16 november 2021
Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 6 november 28 oktober 2021