Wat we doen

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland adopteren onze veertien lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur.

Met ons programma Kerken en schepping ondersteunen we kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping. We publiceren en spreken geregeld over de relatie tussen het christelijk geloof en zorg voor deze aarde.

Door ons klimaatprogramma Climate Stewards leveren we een bijdrage aan duurzame en bosplantprojecten. Met deze projecten vervangen we fossiele brandstoffen door duurzame energie. Daarnaast zijn ze goed voor biodiversiteit en voor de lokale economie van de allerarmsten op aarde.

A Rocha zet zich in voor natuurbehoud wereldwijd. We werken in twintig landen op vrijwel alle continenten aan natuurbehoud, bewustwording en duurzame ontwikkeling. Vanuit Nederland leveren we geregeld kennis en expertise voor deze internationale natuurbeschermingsprojecten.

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die in de natuurbeschermingswereld werken. Twee keer per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst. We bespreken thema’s op het vlak van natuur en geloof en dragen onze mening naar politiek, kerken en samenleving uit.

De kernwaarden van A Rocha zijn samengevat in de vijf C’s:

Christian: de grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd.

Conservation: we doen onderzoek met het oog op bescherming en herstel van de natuur. Daarnaast vinden we natuureducatie – voor jong en oud – van groot belang.

Community: we willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties opbouwen met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.

Cross-cultural: we gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de inzichten en vaardigheden van verschillende culturen.

Coöperation: we werken samen met tal van andere organisaties en individuen met wie we de zorg voor een duurzame wereld delen.

Partners van A Rocha Nederland

Climate Stewards en A Rocha lanceren Plastic Free February 3 december 2020
Winter nature challenge start op 21 december 3 december 2020
A Rocha nieuws
Blog: bedreigde diersoorten redden? 29 oktober 2020
Jan van der Stoep bestuurslid A Rocha Internationaal 24 oktober 2020