Hoop voor de schepping

‘Hoop voor de schepping’ biedt verdieping over het thema geloof en natuur. Dit kun je gebruiken om als gemeente kennis te maken met de plaats van de schepping in de Bijbel, de kerk en ons dagelijks leven.

De vraag die centraal staat is: Wat betekent zorg voor de schepping vanuit Bijbels perspectief in mijn gemeente en mijn persoonlijk leven?

Geloof en schepping

A Rocha is een christelijke natuurbeschermingsorganisatie. We zien God als bron van alle leven op aarde. Zorg voor de schepping is voor ons een levenshouding die wortelt in ons leven met God. We geloven dat Gods verlossing ook betrekking heeft op onze relatie met de schepping. Deze relatie is gebroken en heeft heling nodig. Jezus boodschap van een koninkrijk van recht en vrede moedigt ons aan om hier en nu zorg te dragen voor de schepping. In de verdiepingsmaterialen en verdere onderdelen van het programma Hart voor de schepping bepaalt deze overtuiging de inhoud.

Aan de slag

In de database vind je studiematerialen die gebruikt kunnen worden voor een themadienst, een bijbelstudiekring of een serie artikelen in het kerkblad. Naast themapakketten, lezingen en preken, is er ook inspirerend beeldmateriaal te vinden. Op de kinderpagina vind je ideeën voor activiteiten met kinderen.

Micha Nederland biedt de mogelijkheid als gemeente een Micha Zondag te organiseren, met een thema dat te maken heeft met recht doen – ook aan Gods schepping. Het pakket is hier te downloaden. Dit kan eventueel een vervolg krijgen in de Micha cursus.

Verder naar ‘Beleving – Vier de schepping’

Klik hier om naar de studiematerialen te gaan.