Hoop voor de schepping

‘Hoop voor de schepping’ biedt verdieping over het thema geloof en natuur. Dit kun je gebruiken om als gemeente kennis te maken met de plaats van de schepping in de Bijbel, de kerk en ons dagelijks leven.

De vraag die centraal staat is: Wat betekent zorg voor de schepping vanuit Bijbels perspectief in mijn gemeente en mijn persoonlijk leven?

Geloof en schepping

A Rocha is een christelijke natuurbeschermingsorganisatie. We zien God als bron van alle leven op aarde. Zorg voor de schepping is voor ons een levenshouding die wortelt in ons leven met God. We geloven dat Gods verlossing ook betrekking heeft op onze relatie met de schepping. Deze relatie is gebroken en heeft heling nodig. Jezus boodschap van een koninkrijk van recht en vrede moedigt ons aan om hier en nu zorg te dragen voor de schepping. In de verdiepingsmaterialen en verdere onderdelen van het programma Hart voor de schepping bepaalt deze overtuiging de inhoud.

Nodig een spreker uit 

Wil je je als gemeente, jongerengroep of bijbelstudiegroep graag verder verdiepen in het thema ‘zorg voor de schepping’, dan komen we graag een keer bij je spreken. Kijk voor een nadere kennismaking op onze sprekerslijst. Hieronder vind je ons programma. In overleg is een andere invulling ook mogelijk.

Optie 1: Eén avond met spreker

In een bijeenkomst van ca. 1.5 uur nemen we je mee op reis door de Bijbel en ontdekken we daarin de ‘groene lijn’. We zien dat geloof en zorg voor de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zij. Dit passen we toe op actuele thema’s zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. We onderzoeken wat de missie van de kerk is in natuurbehoud en maken het concreet door te zoeken naar manieren om daar op onze eigen plek iets aan bij te dragen.

Kosten: € 150,- plus reiskosten *

Optie 2: Twee avonden met spreker

Twee bijeenkomsten van 1-1.5 uur, met spreker.

De eerste avond duiken we in de Bijbel en ontdekken we daarin de ‘groene lijn’. We zien dat geloof en zorg voor de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook onderzoeken we wat de missie van de kerk is in het behoud van de natuur. We bespreken dit verder met elkaar aan de hand van een aantal verdiepingsvragen.

De tweede avond maken we het thema zorg voor de schepping concreet door het toe te passen op de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en vervuiling. We zien hoe alles met elkaar verbonden is en vinden manieren om hier als kerk en op onze eigen plek mee om te gaan en er iets aan te doen. Dit doen we onder andere aan de hand van de duurzame bucketlist.

Kosten: € 300 plus reiskosten *

Optie 3: Eén avond met spreker, studiemateriaal voor overige avonden

Wil je graag met je kerk of bijbelstudiegroep meerdere avonden besteden aan het thema zorg voor de schepping? Dan kunnen we je een avond met spreker bieden, plus suggesties voor de invulling van de overige avonden, en daarbij passend studiemateriaal.

Op de eerste avond zal de spreker het thema zorg voor de schepping introduceren aan de hand van de ‘groene lijn’ in de Bijbel, waardoor je ontdekt dat geloof en zorg voor de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook zal het studiemateriaal en de thema’s voor de overige avonden worden geïntroduceerd. We maken hierbij gebruik van onder andere ‘Genieten van genoeg’ van Martine Vonk en ‘Het groene hart van het geloof’ van Dave Bookless. Beide boeken zijn bij A Rocha verkrijgbaar. Bij grotere afname bieden we een groepskorting.

Kosten: €175 plus reiskosten *

Optie 4: Preekbeurt

Een aantal van onze sprekers is ook beschikbaar om te preken tijdens een scheppingszondag of een themadienst over zorg voor de schepping. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten: € 150 (of de gebruikelijke preekvergoeding)

* Deze prijs is bespreekbaar en naar draagkracht.

Zelf aan de slag

In de database vind je studiematerialen die gebruikt kunnen worden voor een themadienst, een bijbelstudiekring of een serie artikelen in het kerkblad. Naast themapakketten, lezingen en preken, is er ook inspirerend beeldmateriaal te vinden. Op de kinderpagina vind je ideeën voor activiteiten met kinderen.

Micha Nederland biedt de mogelijkheid als gemeente een Micha Zondag te organiseren, met een thema dat te maken heeft met recht doen – ook aan Gods schepping. Het pakket is hier te downloaden. Dit kan eventueel een vervolg krijgen in de Micha cursus.

Verder naar ‘Beleving – Vier de schepping’

Klik hier om naar de studiematerialen te gaan.