Wie zijn we

A Rocha Gelderse Poort is een lokale groep in de regio van Arnhem. Wij vinden het van groot belang dat binnen de kerken en gemeenten ook de natuur als schepping van God daadwerkelijk aandacht krijgt. Als werkgroep willen we zoveel mogelijk Gods prachtige schepping onder de aandacht van christenen en niet-christenen brengen.

Ons streven is dat steeds meer mensen actief betrokken raken bij natuurbehoud. Graag willen we inspirerend zijn om zorgzaam met Gods schepping te leven.