Wat doen we

A Rocha Groene Hart heeft in 2013 de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen we een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo maken we het leefgebied van kleine zangvogels, ringslang en orchideeën beter.

A Rocha Groene Hart organiseert ongeveer eens per 6-8 weken een natuurwerkdag in de ‘Stolwijkse Boezem’, met uitzondering van het broedseizoen (maart-mei). Ook organiseren we jaarlijks excursies, nachtvertellingen op de kortste dag, een stiltewandeling en een hagenpreek.

Iedereen is welkom op onze activiteiten.

Planning activiteiten A Rocha Groene Hart 2023

Datum

Tijd

Activiteit

Plaats

zo. 27 augustus 14.30 uur Hagenpreek Middelblokboezem, Gouderak
za. 2 september 9.30 uur Natuurwerkochtend & Slootexcursie Middelblokboezem, Gouderak
za. 16 september 10.00 uur Appelplukdag Noordeinde 118, Waddinxveen
za. 4 november 9.30 uur Landelijke Natuurwerkdag Middelblokboezem, Gouderak
za. 30 december 14.00 uur Stiltewandeling Berkenwoudse Driehoek

Voor natuurwerkdagen: Voor de kinderen zijn er werkhandschoenen en gereedschap beschikbaar. Zij kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders. Wil je meer weten of vind je het leuk om hierbij betrokken te zijn? Mail dan naar groene.hart@arocha.org.

Kerken

Als A Rocha Groene Hart komen we graag bij je langs, in de kerk, op de bijbelstudiekring of elders. We bieden een combinatie van een middag of avond met een inleiding en gespreksvragen over de relatie tussen geloof en zorg voor de schepping, met daarnaast een werkochtend of- middag in ons unieke natuurgebied de Stolwijkse Boezem.

Interesse? Stuur een mailtje naar groene.hart@arocha.org, dan informeren we je over de mogelijkheden.