Wie zijn we

Kernteam

Het kernteam van A Rocha Deventer bestaat momenteel uit twee leden:

Mathijs Oosterhuis

Mathijs is milieutechnoloog en werkzaam bij een adviesbureau.

 

 

 

Alinde Held

 

A Rocha Deventer is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Vanuit ons christelijk geloof zetten we ons in voor de schepping aan de hand van de vijf kernwaarden (de vijf C’s) van A Rocha:

Christian:

de grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd.

Conservation:

we zetten ons in voor bescherming en herstel van de natuur. Daarnaast vinden we natuureducatie –voor jong en oud– van groot belang.

Community:

we willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties opbouwen met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.

Cross-cultural:

we gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de inzichten en vaardigheden van verschillende culturen.

Coöperation:

we werken samen met andere organisaties en individuen met wie we de zorg voor een duurzame wereld delen.