Database ‘Hart voor de schepping’_JG

In deze database vind je de A Rocha themapakketten voor een kerkdienst of bijbelstudie rond het thema ‘schepping’. Ook zijn er inspirerende preken, lezingen, artikelen en video’s te vinden. Alle materialen zijn vrij beschikbaar, maar we horen het graag als je deze gebruikt voor een kerkdienst of andere samenkomst. Laat het ons weten via hartvoordeschepping@arocha.org, of ga naar contact.

Themapakketten en presentaties


De themapakketten zijn ontwikkeld door A Rocha Nederland en bevatten een compleet uitgewerkt programma voor bijvoorbeeld een scheppingszondag, themakerkdienst, bijbelstudie of andere bijeenkomst waar verdieping rondom schepping en geloven centraal staat. Bij de pakketten is in veel gevallen een ondersteunende Powerpoint presentatie beschikbaar.

Themapakket A Rocha 2015 – Jezus en de aarde  |  Presentatie bij – Jezus en de aarde

Dit themapakket bekijkt de schepping door de ogen van Jezus. Hoe ging hij om met de aarde toen hij hier rondliep? Reinier Sonneveld behandelt Kolossenzen 1 in een preekschets. Janneke Burger schreef een verhaal voor kinderen en bedacht een paar leuke opdrachten. Ook zijn er gedichten, liedsuggesties en gebedsteksten opgenomen zodat dit pakket als basis kan dienen voor een eredienst. Ook geschikt voor een Paas- of Kerstdienst.

Themapakket A Rocha 2014 – Stad in bloei  |  Presentatie bij – Stad in bloei

Het thema ‘Stad in bloei’ is gebaseerd op de tekst uit Jeremia 29: 4 – 7. Die tekst eindigt met de woorden: ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Bidden en werken voor de bloei van de stad houdt in dat we oog krijgen voor onze relatie met onze medemensen, met de grond waarop we wonen en de planten en dieren die er leven. In dit pakket leer je er meer over. De preekschets van Jeroen Sytsma werkt de tekst verder uit en met gespreksvragen, liederen, een gebed, kinderactiviteiten en praktische tips helpen we je graag verder op weg.

Themapakket A Rocha 2013 – What a wonderful world  |  Presentatie bij – What a wonderful world

Voor dit pakket is gekozen voor Psalm 104, die de creativiteit van de schepper bezingt. Deze psalm sluit goed aan bij de hedendaagse aandacht voor biodiversiteit. De verscheidenheid van het leven op aarde is essentieel voor de ecosystemen die ons van voedsel, brandstof, gezondheid en welvaart voorzien.” Met een preekschets en preekbespreking van Psalm 104, suggesties voor liederen en gebeden, en activiteiten voor kinderen.

Themapakket CEN 2009 – Hart voor de schepping!

De rode lijn in dit mooi vormgegeven magazine wordt gevormd door de 7 scheppingsdagen uit Genesis 1, waarbij voor verschillende leeftijdsgroepen en voor verschillende doelen teksten en verwerkingsvormen zijn opgenomen. Het magazine bevat een bijbelleesrooster voor een week voor gezinnen of persoonlijk gebruik, meditaties, preekschetsen, verwerkingsmateriaal voor kinderen en ‘nadenkertjes’ voor jongeren.

Tip: kijk voor meer themapakketten ook eens op de website van Micha Nederland.

 

Lezingen, preken en artikelen


Onderstaand is een verzameling teksten rondom het thema geloven en schepping. Deze materialen kunnen gebruikt worden ter voorbereidingen van een studiebijeenkomst of lezen. De teksten zijn zo bewerkt dat direct gebruik als inleiding mogelijk is. Bij een aantal preken is een ondersteunende Powerpoint presentatie beschikbaar.

Lezing – De identiteit van christenen in Gods schepping (Dave Bookless, theoloog bij A Rocha Internationaal)

Lezing – Spelen met walvissen (Stefan Paas)

Lezing – De roeping van een christen in een gebroken schepping (Barend Kamphuis)

Lezing – Recht doen en zorg voor de schepping (Embert Messelink)

Preek EngelstaligA thriving city (Jeroen Sytsma) | Presentatie bij – A thriving city Bijbellezing | Presentatie bij A thriving city Preek

Preek – Dino, dodo en dodaars (Jeroen Sytsma, nalv Genesis 1)  |  Presentatie bij – Dino, dodo en dodaars

Preek – Hoe talrijk zijn uw werken Heer (Jeroen Sytsma, Psalm 104)  |  Presentatie bij – Hoe talrijk zijn uw werken, Heer

Preek – Adam, waar ben je? (Ton Vos)

Brief – Oproep van natuurbeschermers aan kerken – Toon hart voor de schepping

 

Inspirerende beeldmateriaal


Het hier aangeboden beeldmateriaal bestaat uit songs met clip, powerpoint presentaties, foto’s en algemeen materiaal. Verbindende thema is Hart voor de schepping; steeds staan geloven en schepping centraal. Een aantal koppelingen bevatten een link naar een externe webpagina zoals Vimeo en YouTube.

 

A Rocha in de media


Over onze activiteiten wordt regelmatig bericht in de media. Deze publicaties zijn vaak informatief, verdiepend en opiniërend. Naast dat zij een beeld geven van de A Rocha activiteiten, bevatten de publicaties inspiratie rondom het tonen van Hart voor de schepping.

 

Externe websites partners


Onze partners bieden op hun websites informatie, materialen en voorbeelden die zeer bruikbaar zijn bij het nadenken over en invullen van Hart voor de Schepping. 

 

Terug naar de Hart voor de Schepping startpagina.