Themapakketten

De themapakketten van A Rocha en Micha Nederland kunnen gebruikt worden voor een kerkdienst of themazondag. Bij elk themapakket staat een korte samenvatting van de inhoud. Alle themapakketten bevatten een preekschets, suggesties voor liederen en gebeden, gespreksvragen en activiteiten voor kinderen.

Kerkenpakket Micha Zondag 2017-18 – De Knop om

Het thema van de Micha Zondag dit jaar is ‘De Knop om’ en gaat over klimaatverandering. Uitgangspunt is Psalm 24 vers 1: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen’.

Themapakket A Rocha 2015 – Jezus en de aarde  |  Presentatie bij – Jezus en de aarde

Dit themapakket bekijkt de schepping door de ogen van Jezus. Hoe ging hij om met de aarde toen hij hier rondliep? De preekschets van Reinier Sonneveld is gebaseerd op Kolossenzen 1. Ook geschikt voor een Paas- of Kerstdienst.

Themapakket A Rocha 2014 – Stad in bloei  |  Presentatie bij – Stad in bloei

Het thema ‘Stad in bloei’ is gebaseerd op de tekst uit Jeremia 29: 4 – 7. Die tekst eindigt met de woorden: ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Bidden en werken voor de bloei van de stad houdt in dat we oog krijgen voor onze relatie met onze medemensen, met de grond waarop we wonen en de planten en dieren die er leven. De preekschets van Jeroen Sytsma werkt deze tekst verder uit .

Themapakket A Rocha 2013 – What a wonderful world  |  Presentatie bij – What a wonderful world

Voor dit pakket is gekozen voor Psalm 104, die de creativiteit van de schepper bezingt. Deze Psalm sluit goed aan bij het thema biodiversiteit. De verscheidenheid van het leven op aarde is essentieel voor de ecosystemen die ons van voedsel, brandstof, gezondheid en welvaart voorzien.”

Kerkenpakketten Micha Zondag 2011-2016 – Diverse thema’s

In de afgelopen jaren zijn diverse thema’s aan de orde gekomen, waaronder ‘Buigen om recht te doen’ (Micha 6:8), ‘Mijn wereld op zijn kop’ (Marcus 10:32-45) en ‘Heel de schepping’ (Jesaja 42:1-7). Alle pakketten zijn hier te downloaden.

Terug naar database