Lezingen, preken en artikelen

Hieronder vind je een aantal preken, lezingen en artikelen rond het thema ‘zorg voor de schepping’. Te gebruiken als verdiepingsmateriaal of ter inspiratie. Van harte aanbevolen!

Lezing – De identiteit van christenen in Gods schepping (Dave Bookless, theoloog bij A Rocha Internationaal)

Lezing – Spelen met walvissen (Stefan Paas)

Lezing – De roeping van een christen in een gebroken schepping (Barend Kamphuis)

Lezing – Recht doen en zorg voor de schepping (Embert Messelink)

Preek EngelstaligA thriving city (Jeroen Sytsma) | Presentatie bij – A thriving city Bijbellezing | Presentatie bij A thriving city Preek

Preek – Dino, dodo en dodaars (Jeroen Sytsma, nalv Genesis 1)  |  Presentatie bij – Dino, dodo en dodaars

Preek – Hoe talrijk zijn uw werken Heer (Jeroen Sytsma, Psalm 104)  |  Presentatie bij – Hoe talrijk zijn uw werken, Heer

Preek – Adam, waar ben je? (Ton Vos)

Brief – Oproep van natuurbeschermers aan kerken – Toon hart voor de schepping

Terug naar database